Oversergent/Forvaltningsbefalingsmand ved 2. Nationale Støtteelement i Vordingborg (genopslag)


Oversergent/Forvaltningsbefalingsmand ved 2. Nationale Støtteelement i Vordingborg (genopslag)

Vi søger en forvaltningsbefalingsmand (FVBM) ved 2. Nationale Støtteelement, som skal arbejde med forvaltningsbestemmelser, controlling og vejledning af disponenter i en meget aktiv bataljon.
Om os
2. Nationale Støtteelement er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Vi er i alt 42 medarbejdere. 2 NSE er primo 2019 hjemvendt fra mission og er i øjeblikket i gang med en periode med fokus på vedligeholdende enkeltmandsuddannelse og træning frem til næste mission i 2021.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger inden for transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Stillingen giver god mulighed for uddannelse, hvor du vil have mulighed for at tillære dig de nødvendige kompetencer for at håndtere forvaltning af en underafdeling.

Du vil over tid opbygge evnen til at vejlede chefen og enheden i styring og opfølgning af økonomi.

På internationale øvelser og i missioner, vil du blive en af chefens vigtigste rådgivere, når der skal afklares kontraktforhold og aftaler med samarbejdspartnere og støttede enheder.

Ud over forvaltning giver stillingen også plads til videreuddannelse i forskellige retninger – herunder MAU. Du vil samtidig kunne fordybe dig i faglærervirke, instruktørvirke og andet der understøtter din egen udvikling og vejen mod seniorsergent.

Kerneopgaven i stillingen vil foregå i bl.a. DeMars, som du vil blive klædt på til at løse gennem kurser, sidemandsoplæring og on-the-job-training i ind- og udland.
Om dig
Du er klar til at kunne understøtte Hærens indsættelse i internationale operationer i kortere eller længere perioder. Du er klar til en aktiv hverdag med øvelser, uddannelse og støtte til andre enheder, både i og uden for bataljonen.

Du er en soldat der har styr på stumperne og sætter en ære i at levere et veludført arbejde. Du kan formidle din viden til andre, uanset grad og nationalitet, både på skrift og i tale.

Du er samtidig videbegærlig og har et fokus på at forbedre dig selv og de opgaver du selv er en del af. Du trives med at kunne sætte dit eget præg på din og underafdelingens hverdag og udvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m. h. p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 2 NSE,
KN Jacob S. Hansen på tlf. 72 83 74 58 / TRR-4B-200A@fiin.dk eller NSE-befalingsmanden SSG John Jacobsen på tlf. 72 83 74 60 / TRR-4B-201A@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 19. april og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.
Stillingen er til besættelse snarest.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag i linket i højre side.

Om Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Ud over den kontinuerlige støtte til Forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet. Det giver os et godt kendskab og lokalt engagement ved de enheder vi støtter rundt om på landets kaserner.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

19.04.2020

Indrykningsdato

19.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent