Chef for Electromagnetic Coordination Cell ved Electronic Warfare Kompagniet


Chef for Electromagnetic Coordination Cell ved Electronic Warfare Kompagniet

Er du klar til at tage nye udfordringer op inden for efterretningstjeneste? Vil du være med til at udvikle en nyoprettet celle, der arbejder med kommunikation, jamming af kommunikation og monitering af kommunikation?
Om os
Electronic Warfare Kompagniet (EWKMP) opgave er grundlæggende efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum. Kompagniet er en alsidig arbejdsplads med flere forskellige specialer og specialiserede medarbejdere. Kompagniet er karakteriseret af en omskiftelig hverdag og et højt arbejdstempo. Vi er en kampstøtteenhed og løser opgaver i Hærens almindelige regi, men støtter også andre værn og myndigheder.

EWKMP er præget af en åben og uformel tone, hvor kvalifikation og kompetencer vægtes frem for rang og funktioner. Mange områder af kompagniets arbejde og hverdag er meget specialiseret og kræver stor indsigt, hvilket betyder, at meget viden og ansvar er forankret hos specialisterne. Det fordrer derfor en åben dialog og tillid på tværs af alle niveauer, således opgaver løses på det bedst mulige grundlag. Medarbejderen ved EWKMP er generelt karakteriseret ved teknisk sindelag, analytisk flair, ansvarlighed og ikke mindst selvstændighed.

Derudover forstår medarbejderen ved kompagniet den fortrolighed, som arbejdsområdet og vore samarbejdspartnere naturligt pålægger os.
Electronic Warfare Kompagniet (EWKMP) er beliggende i Fredericia, og hører under ISR bataljonen, der er beliggende i Varde.

Følgende uddrag af bataljonens narrativ kendetegner dets og EWKMP virke:
Vi er de første, der indsættes, og de sidste der forlader kampen. Vi indhenter, bearbejder og formidler essentielle efterretninger til tiden og i den bedst mulige kvalitet. Vores efterretninger er kritiske for brigadens planlægning og evne til hurtigt at træffe de rigtige beslutninger i operationer. Vi indhenter overalt på kamppladsen – også dybt i fjendens rum.
Vi er altid indsat, så andre kan opbygge kampkraften.

Vi er robuste og løser opgaven uanset vilkår. Vi er rettidige i planlægning og handlekraftige i gennemførelse. Vi tager ansvar og stiller høje krav til os selv og hinanden. Vi fokuserer på løsninger, og får det maksimale ud af det, vi har.
Vi accepterer en større risiko for at minimere truslen mod resten af brigaden.
Om stillingen
Du er chef for ”Electromagnetic Coordination Cell” (ECC) ved EWKMP og rådgiver ISRBTN, herunder implicit 1. Brigade om elektromagnetiske forhold. Du bidrager til den taktiske udvikling af konceptet og teknologien til ECC kapaciteten og støtter desuden den generelle drift og udvikling af EWKMP.

Du vil være chef for medarbejdere fra både EWKMP og Føringsstøtteregimentet (FSR), der tilsammen vil afspejle specialerne for kommunikation, jamming af modstanderens kommunikation og monitering af modstanderens kommunikation. De fleste af disse medarbejdere vil dog være designeringsstillinger, der kun tilgår under øvelser og operative indsættelser.

Din dagligdag vil den første tid være præget af bidrag til den taktiske udvikling af ECC kapaciteten og introduktionen af ECC konceptet for den resterende del af 1 Brigade. Over tid, vil der blive mere fokus på operativ indsættelse af ECC, i øvelser såvel som operationer.
Du vil i dagligdagen være en del af KMP ledelsen og derfor indgå i KMP O-gruppe.
Der skal forventes en årlig rejseaktivitet på 3-6 ugers til øvelse og/eller kursusdeltagelse.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse I/L eller VUK BTN/BDE.
Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af føringsuddannelsen. Er du SSG/CSG og kvalificeret til Late Entry, opfordres du ligeledes til at søge.

Du har erfaring fra efterretningstjenesten og/eller føringsstøtte stillinger, herunder erfaring fra international tjeneste.

Du har kendskab til EW, efterretnings- og føringsstøtte doktriner.

Du har et bredt kendskab til kommunikations-, IT- og kryptomateriel i Forsvaret, udstyr til informationsformidling og du besidder vilje og evne til at dygtiggøre dig yderligere inden for området.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med at lede specialister og fra stillinger i en S7 eller studie-/udviklingsorganisation.

Da vores speciale konstant udvikles er det vigtigt, at du er nytænkende og ikke er bange for at tage initiativ. Som ansvarlig for den nyoprettede celle er det vigtigt, at du hurtigt kan sætte dig ind i komplekse problemstillinger og er i stand til at kommunikere det komplekse på en enkelt og forståelig måde. Det er ligeledes vigtigt, at du formår at arbejde selvstændigt.

Du skal evne, at samarbejde på tværs af organisationen og hurtigt kunne skabe et godt netværk. Ligeledes skal du være velformuleret i skrift og tale på både engelsk og dansk.

Der vil blive lagt vægt på evnen til at formidle budskaber i relation til taktiske problemstillinger og du skal kunne give officerer fra alle våbenarter i Hæren et troværdigt og fagligt kompetent indtryk af dig som specialist.
Du kan godkendes til yderst hemmeligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Det er muligt at søge stillingen som seniorsergent(M231) eller som chefsergent(M232) med henblik på udnævnelse i stillingen til kaptajn/kaptajnløjtnant(M321) ved anvendelse af Late Entry modellen. En ansættelse og udnævnelse vil bero på en konkret og individuel vurdering jf. FPSVEJL 401-1 og skal endvidere godkendes af moderværnets styrelseschef (CH HKO, CH SVK og CH FLK).

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Fredericia.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere informationer om stillingen kan kompagnichefen for EWKMP kontaktes på tlf.:72 82 95 00 eller EFR-1B-200A@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 5. april 2020.

Ansættelsesdato 1. juni 2020.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Fredericia

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.04.2020

Indrykningsdato

18.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent