Bjærgningshjælper/kører til vedligeholdelseselementet ved Danske Artilleriregiment


Bjærgningshjælper/kører til vedligeholdelseselementet ved Danske Artilleriregiment

Har du erfaring med og interesserer du dig for bjærgning?
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.

Bjærgningsenheden er en del af vedligeholdelseselement DAR (VEDLELM DAR), VEDLELM DAR er det faglege led ved 2 Kapacitetsafdeling. Men VEDLELM DAR servicerer hele regimentet (-1AA). Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber imod at fastholde vores position som områdets serviceelement.
Om stillingen
Vi søger en bjærgningsmand som skal indgå som besætningsmedlem på en bjærgningsvogn benævnt MAN TGA. Funktionen for besætningsmedlemmet vil blive kører/bjærgningsmand/-sygehjælper.

Herudover vil du bidrage ved den daglige tjeneste ved VEDLELM DAR, du vil kunne forvente at skulle støtte med klargøring og vedligehold af bjærgningsvognens materiel.

De primære arbejdsopgaver som kører/bjærgningsmand vil være at:
• deltage i planlægningen samt udførelsen af bjærgnings-, løfte- og bugseringsopgaver.
• køre bjærgningsvognen, herunder kunne betjene kran og spil under løsning af bjærgningsopgaver.
• i samarbejde med bjærgningskommandøren sikre at materiellet er indsatsberedt.
• kunne virke som sygehjælper ved færdselsuheld.

De sekundære opgaver som bjærgningsmand ved VEDLELM DAR vil være at:
• virke som vedligeholdelse hjælper hvor dagligdagen er præget af til og afgang af køretøjer til VEDLELM, virke som kører når der er fremstilling af køretøjer til syn.
• at bistå ved alle vedligeholdelsesopgaver på/omkring VEDLELM køretøjs park, støttet af resten af VEDLELM DAR.

Du kan forvente en vis kursus- og øvelsesaktivitet i forbindelse med uddannelsen og skal derfor være afklaret med i perioder at være væk fra hjemmet.
Om dig
Du er en dygtig konstabel/-overkonstabel, er villig til at arbejde med stor fleksibilitet i dagligdagen i virke som bjærgningsmand. Arbejdet kan til tider være præget af lange perioder uden opgaver på det primære arbejdsområde. Når der opstår behov for løsning af bjærgningsopgaver sker det ofte med kort varsel, opgaverne er ofte fysisk krævende og tager lang tid at løse. Som udgangspunkt løses alle opgaver øjeblikkeligt når de opstår, uanset geografisk placering og tidsforbrug i forhold til daglig tjeneste.

Du skal være fysisk stærk og have et godt praktisk håndelag. Du skal have interesse og god forståelse for mekanik og i særdeleshed mekanik som indgår i de pansrede- og hjulkøretøjer der forefindes ved DAR.

Du skal derudover være interesseret i at øge din teoretiske, tekniske og mekaniske viden og arbejde teoretisk med blandt andet matematik.

Du skal være i besiddelse af kørekort til kategori B, C og CE.

Det er en fordel, men ikke et krav at:
• du er mekaniker eller har erfaring med dette fagområde.
• du er omskolet til og har brugererfaring med mindst én type pansret køretøj.
• der er i besiddelse af kran certifikat til 8-30TM og over 30 TM.
• du bør have pc kørekort, og kunne arbejde med Windows Outlook og Word.

Det forventes at du har gode kundskaber i matematik. Ligeledes er det ønskeligt, at du kan håndtere engelsk både mundtligt og skriftligt.

Vi forventer, at du er villig til at forrette tjeneste ved VEDLELM i en årrække.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorfuldmægtig Charlotte Ellegaard på telefon 72 83 80 54 eller på mail DAR-G-PSN05@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kontorfuldmægtig Susan Hadberg på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 12. april 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Oksbøl kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøl

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

12.04.2020

Indrykningsdato

18.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent