Chefsergent til Søværnets Center for Taktik, faggruppe koordination og fjernundervisning.


Chefsergent til Søværnets Center for Taktik, faggruppe koordination og fjernundervisning.

Kan du lide at stå frem og sætte dagsorden og brænder du for at styrke uddannelsesområdet – så har vi stillingen til dig ved Center for Taktik, hvor der nu er oprettet en helt ny chefsergentstilling i uddannelsessektionen.
Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse.

Vores hovedopgave er at uddanne og bidrage til træning af Søværnets besætninger og vores primære kursusdeltagere i denne forbindelse er KI- og KU-stampersonel, vagtchefer og taktiske officerer.

TAC er beliggende i Frederikshavn og vi er organisatorisk underlagt 2. eskadre.

Faggruppe koordination- og fjernundervisning indgår i TAC uddannelsessektion. Her planlægges, vedligeholdes og udvikles TAC kurser så de er tidssvarende, efterspurgte og leveres til tiden. Faggruppen varetager det personeladministrative ansvar på tværs af TAC sektioner.

Faggruppen består, ud over dig, af én senior sergent, en C200 kontorassistent samt meget snart, en C200 multimediedesigner.

Om stillingen
Som faggruppeleder og sagsbehandler i faggruppe koordination- og fjernundervisning får du det overordnede ansvar for at drive udviklingen af TAC uddannelser, så de understøtter enhedernes og den enkeltes behov for ny taktisk viden og taktiske kompetencer.

Som uddannelseskoordinator arbejder du for kortere, individualiserede læringsforløb der bliver mere fleksible gennem modularisering og anvendelse af fleksible læringsformer, herunder fjernundervisning og digital læring.

En stor del af opgaveløsningen på TAC foregår i projektarbejde med bidrag fra flere faggrupper, hvilket kræver godt samarbejde og helhedsorientering.

Som CSG på TAC er du styrende banjermester, med varetagelse af det personeladministrative ansvar på tværs af TAC sektioner.

Du varetager den daglige ledelse af faggruppen, og du bidrager med faglig rådgivning indenfor dit område til andre myndigheder i Søværnet og Forsvaret. Du varetager sagsbehandling indenfor uddannelsesområdet i samarbejde med TAC ledelse og vores samarbejdspartnere ved SVK og FAK.

TAC øvrige faggrupper er i udgangspunktet ansvarlige for deres fagområder; dit ansvar bliver at sørge for en fælles front indenfor uddannelsesudvikling, under anvendelse af forsvarets pædagogiske/didaktiske principper- og formulerede strategier indenfor uddannelse området.

Du vil tillige fungere som vejleder for nye undervisere, og derved sikre en god start på virket som underviser og kursusleder ved TAC.

Stillingen giver mulighed for sejlads ved SVN enheder, hvor du via aftagerundersøgelser biddrager til at forbedre og vedligeholde niveauet ved enhederne.

Stillingen er med fast tjenestested i Frederikshavn og tjenesten vil primært finde sted på TAC, men du skal påregne ca. 30 rejsedage om året.


Som medarbejder ved TAC får du et job, hvor det altovervejende fokus ligger på at uddanne Søværnets sejlende personel. Stillingen giver dig samtidigt rig mulighed for uddannelsesfaglig fordybelse og kompetenceudvikling.

Tjeneste på TAC indebærer stor mulighed for selv at tilrettelægge arbejdsdagen. Vi lægger stor vægt på trivsel og stabilitet i hverdagen med mulighed for at planlægge med en lang tidshorisont. Alt sammen noget som gør tjenesten på TAC forenelig med et godt familieliv.

Tjeneste på TAC skal hænge sammen med dine ønsker om uddannelse, kurser og fastholdelse af faglige kompetencer. Sammen med sektionschefen vil der blive aftalt en udviklingsplan, der understøtter dit virke i stillingen samt i den udstrækning det er muligt, passer med dine ønsker for fremtiden..

Om dig
Du er chefsergent i Søværnet – eller du er en erfaren seniorsergent, der har gennemgået en akademiuddannelse, der modsvarer de krav, der gælder, for at blive udnævnt på niveauet.

Som person er du den udadvendte type, der er god til at sætte dagsorden og god til at få folk med, selvom om opgaven er kompleks – og efterfølgende står på mål for den. Du trives selvom der er mange bolde i luften.

Du har erfaring inden for uddannelsesområdet, samt lysten til at videreformidle viden og erfaringer. Du brænder for at gøre en forskel indenfor fagområdet og du ser fremtidens mangeartede muligheder, blandt andet indenfor fjerundervisning og digitalformidling, som en oplagt mulighed, der skal udnyttes.

Du er, eller kan blive, sikkerhedsgodkendt til HEMMELIG, og du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chefen for Uddannelsessektionen, orlogskaptajn Jens Hansen, på telefon 72 85 53 40 eller mail 2E-TAC-CHUD@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 12. april 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 16.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

12.04.2020

Indrykningsdato

18.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent