Logistikbefalingsmand til Logistiksektionen ved stab/ Command Support Battalion (genopslag)


Logistikbefalingsmand til Logistiksektionen ved stab/ Command Support Battalion (genopslag)

Vil du være med til at skabe fundamentet for en nyetableret, multinational og operativ bataljon? Så skal du søge stillingen som logistikbefalingsmand ved Command Support Battalion.
Om os
Til støtte for Multinational Division North (MNDN) har Føringsstøtteregimentet (FSR) oprettet en Command Support Battalion (CSBn). CSBn består af: en stab, et dansk kompagni (KMP), et estisk KMP samt et lettisk KMP. CSBn er ansvarlig for at håndtere alle praktiske forhold til støtte for MNDN opgaveløsninger i: fred, krise og krig.

Det multinationale hovedkvarter har dele af staben placeret i Karup og øvrige dele i Adazi, Letland. CSBn er placeret i Fredericia, og har medarbejdere fast tjenestegørende i såvel Fredericia og Karup som i Adazi, til direkte støtte for MNDN hovedkvarteret.

Den stab du vil blive en del af, består af: En administrationssektion, en efterretningssektion, en operationssektion, en logistiksektion, en CIS sektion, en uddannelsessektion samt en økonomisektion. Staben ved CSBN er ligeledes multinational, hvorfor stillingerne vil være besat af både dansk, estisk og lettisk personel.
Nogle stillinger vil være med fast tjenestested i Danmark og andre med fast tjenestested i Adazi.

Du vil være fast tjenestegørende i Fredericia og direkte underlagt stabschefen.
Om stillingen
Som logistikbefalingsmanden (LOGBM) vil du være ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af de logistiske opgaver til støtte for CSBn aktiviteter og operative opgaver. Dette vil ske i tæt koordination med logistikofficeren, kompagnierne, øvrige dele af Stab CSBn samt MNDN. Stab ved CSBN er en operativ stab og LOGBM indgår operativt ved bataljons operationscenter, hvorfor det til tider må forventes at optjene merarbejde og øvelsesdøgn.

Du forventes selvstændigt at kunne gennemføre sagsbehandling inden for det logistiske område. Du varetager bl.a. normeringer samt råder, vejleder og kontrollerer kompagnierne indenfor materielforvaltning. Udover den nationale tilgang til logistikken, vil der i fremtiden være en spændende opgave i, at få beskrevet og struktureret en multinational tilgang til håndteringen af logistikken. Du vil være et vigtigt element i dette
Det forventes, at du som LOGBM medvirker til at optimere logistiske processer og procedurer ved bataljonen, så bataljonen har et solidt beslutningsgrundlag.
I forbindelse med stabsarbejder, øvelser og deployeringer vil du være ansvarlig for, at den operative logistik understøtter CSBn indsættelse.

Ved CSBn løfter vi i flok. Derfor kan der også være behov for, at du yder støtte til bl.a. uddannelse af befalingsmænd og konstabler ved CSBn. Enten inden for specialer du allerede er velbevandret i eller inden for andre specialer, som vi i fællesskab definerer og klæder dig på til. Her vil du have medindflydelse, og du vil ikke nødvendigvis være låst fast inden for dit speciale. Opgaver og ansvar justeres på baggrund af dine kompetencer og sektionens behov. Du vil skulle udvikle både operative og administrative kompetencer. Stillingen kan på sigt kvalificere til nærmeste højere grad.

Der tilstræbes normalt en arbejdsuge på 37 timer. Arbejdstiden kan justeres i forhold til individuelle behov. Men du må forvente en del rejseaktivitet i såvel ind- som udland, dels ved deltagelse i nationale og internationale koordinationsfora, og dels i forbindelse med øvelsesaktivitet i udlandet og kontaktbesøg i Adazi.
Samlet set skal du sammen med bataljonens øvrige nøglepersoner bidrage til, at bataljonen opnår høj operativ effekt gennem fleksible og indsatsklare kapaciteter, der drives af et operativt og proaktivt mindset, understøttet af operativ og teknisk faglighed.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent. Alternativt er du en erfaren oversergent, og vurderet egnet til næste grad.
Du har tidligere været forsyningsbefalingsmand, materielbefalingsmand og/eller logistikbefalingsmand på ansvar 4/5 niveau samt varetaget evt. anden relevant tjeneste inden for logistik. Du har stor erfaring med SAP inden for MM modulet og kendskab til PM modulet.

Du er helhedsorienteret og god til at planlægge samt kommunikere. Du er i besiddelse af gode kommunikative evner, verbalt såvel som skriftligt, og du er velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne helhedsorientering, analytisk tænkning samt kommunikation.
Vi forventer, at du har et klart operativt mindset. Du står også stærkere, hvis du har erfaring fra flere niveauer og flere tjenestesteder samt erfaring fra internationale operationer.

Du er nytænkende og visionær i arbejdet med at opbygge en ny bataljon. Du er samtidig i stand til at arbejde selvstændigt, hvor du altid holder et højt fagligt niveau, iværksætter tiltag på eget initiativ og opnår brugbare og velfunderede resultater.
Desuden arbejder du struktureret og er god til at omsætte komplekse opgavestillinger til overskuelige delopgaver. Herudover er du en rollemodel og bredt respekteret som en kompetent befalingsmand.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være ved Command Support Company i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTRAKT OG ANSØGNING:
Hvis Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschefen for CS Bn; major Martin K. Madsen på telefon: 72 83 14 02 / 41 94 62 88 eller via email: MNDN-CB-COS@FIIN.DK
Ved kontakt bedes du som minimum sende en mail, idet STCH til daglig arbejder i et klassificeret område, hvilket kan vanskeliggøre telefonisk kontakt.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfrist er den 19. april 2020, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter.
Stillingen er til besættelse fra 1. juni 2020. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland.
I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Adazi uden for Riga, Letland og i Karup, Danmark, indtil 2021, hvor denne del af hovedkvarteret flyttes til Slagelse.
MNDN hovedopgave er i fredstid at understøtte NATO’s afskrækkelsesprofil og forberede operativ indsættelse som en del af NATO og nationernes forsvarsplanlægning.
MNDN forestår tillige uddannelsen af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

19.04.2020

Indrykningsdato

17.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent