Operationsbefalingsmand (S3) til stab/ Command Support Battalion (genopslag)


Operationsbefalingsmand (S3) til stab/ Command Support Battalion (genopslag)

Vil du være med til at skabe fundamentet for en nyetableret, multinational og operativ bataljon? Så skal du søge stillingen som operationsbefalingsmand ved Command Support Battalion.
Om os
Til støtte for Multinational Division North (MNDN) har Føringsstøtteregimentet (FSR) oprettet en Command Support Battalion (CSBn). CSBn består af: en stab, et dansk kompagni (KMP), et estisk KMP samt et lettisk KMP. CSBn er ansvarlig for at håndtere alle praktiske forhold til støtte for MNDN opgaveløsninger i: fred, krise og krig.

Det multinationale hovedkvarter har dele af staben placeret i Karup og øvrige dele i Adazi, Letland. CSBn er placeret i Fredericia, og har medarbejdere fast tjenestegørende i såvel Fredericia og Karup som i Adazi, til direkte støtte for MNDN hovedkvarteret.

Den stab du vil blive en del af, består af: en administrationssektion, en efterretningssektion, en operationssektion, en logistiksektion, en CIS sektion, en uddannelsessektion samt en økonomisektion. Staben ved CSBN er ligeledes multinational, hvorfor stillingerne vil være besat af både dansk, estisk og lettisk personel.
Nogle stillinger vil være med fast tjenestested i Danmark og andre med fast tjenestested i Adazi.
Du vil være fast tjenestegørende i Fredericia og direkte underlagt stabschefen.
Om stillingen
Der er tale om en nyoprettet stilling ved CSBn.
Stillingen som sagsbehandler og operationsbefalingsmand er en selvstændig stilling, hvor initiativ, helhedsforståelse og koordination er i højsædet. Støtte til og samarbejde med CSBn underafdelinger er essentielt for, at understøtte bataljonens operative opgaveløsning.

Som operationsbefalingsmand (OBM) vil du være ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelsen af aktiviteter og øvelser ved CSBn. Du er med til at tilsikre, at CSBn indsætter sine samordnede kapaciteter hensigtsmæssigt i forhold til den givne opgave.
Du refererer direkte til stabschefen, men vil få en særdeles selvstændig rolle, hvor du på eget initiativ koordinerer med mange forskellige aktører, såvel internt som eksternt og såvel nationalt som internationalt.
Du vil være en af CSBn faste deltager i MNDN planlægningsseancer.

Du forventes selvstændigt at kunne gennemføre sagsbehandling inden for S3, herunder optimere processer og procedurer. Der vil være spændende opgave i, at få indsat CSBn samlede multinationale kompetencer i én fælles løsning til understøttelse af det operative behov.
Du vil være overordnet ansvarlig for CSBn SOP og SOI.
I forbindelse med øvelser og deployeringer vil du bistå bataljonchefen i at kontrollere om bataljonen reelt leverer den ønskede effekt i opgaveløsningen – og samtidig hvordan vi bliver endnu bedre.

Ved CSBn løfter vi i flok. Derfor kan der også være behov for, at du yder støtte til opgaver uden for S3’s normale opgaveportefølje. Enten indenfor specialer du allerede er velbevandret i eller inden for andre specialer, som vi i fællesskab definerer og klæder dig på til. Her vil du have medindflydelse, og du vil ikke nødvendigvis være låst fast inden for dit speciale. Opgaver og ansvar justeres på baggrund af dine kompetencer og sektionens behov. Du vil skulle udvikle både operative og administrative kompetencer. Stillingen kan på sigt kvalificere til nærmeste højere grad.

Der tilstræbes normalt en arbejdsuge på 37 timer. Arbejdstiden kan justeres i forhold til individuelle behov. Men du må forvente nogen rejseaktivitet i såvel ind- som udland, dels ved deltagelse i nationale og internationale koordinationsfora, og dels i forbindelse med øvelsesaktivitet i udlandet og kontaktbesøg i Adazi.
Samlet set skal du sammen med bataljonens øvrige nøglepersoner bidrage til, at bataljonen opnår høj operativ effekt gennem fleksible og indsatsklare kapaciteter, der drives af et operativt og proaktivt mindset, understøttet af operativ og teknisk faglighed.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent. Alternativt er du en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til næste grad.
Det er ønskeligt, at du har erfaring med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af operative opgaver og ikke mindst de afledte udfordringer forbundet hermed. Du har gerne erfaring med stabsarbejde på ansvar 4 eller niveau 3, og du er i stand til at levere skriftlige produkter af kontinuerlig høj kvalitet.

Du er helhedsorienteret og god til at planlægge. Du forventes at have gode engelskkundskaber, og du kan formulere dig let forståeligt både skriftligt og mundtligt. Du har gerne erfaring fra INTOPS, men det er ikke et ubetingede krav, da det er dig som person og dine samlede kompetencer, vi er interesseret i.

Vi forventer, at du har et klart operativt mindset.
Du er nytænkende og visionær i arbejdet med at opbygge en ny bataljon. Du er samtidig i stand til at arbejde selvstændigt, hvor du altid holder et højt fagligt niveau, iværksætter tiltag på eget initiativ og opnår brugbare og velfunderede resultater.

Desuden arbejder du struktureret og er god til at omsætte komplekse opgavestillinger til overskuelige delopgaver. Herudover er du en rollemodel og bredt respekteret som en kompetent befalingsmand.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være ved Command Support Company i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTRAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschefen for CS Bn; major Martin K. Madsen på telefon 72831402 / 41946288 eller via email: MNDN-CB-COS@FIIN.DK
Ved kontakt bedes du som minimum sende en mail, idet stabschefen til daglig arbejder i et klassificeret område, hvilket kan vanskeliggøre telefonisk kontakt.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfrist er den 19. april 2020, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter.
Stillingen er til besættelse fra 1. juni 2020. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland.
I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Adazi uden for Riga, Letland og i Karup, Danmark, indtil 2021, hvor denne del af hovedkvarteret flyttes til Slagelse.
MNDN hovedopgave er i fredstid at understøtte NATO’s afskrækkelsesprofil og forberede operativ indsættelse som en del af NATO og nationernes forsvarsplanlægning.
MNDN forestår tillige uddannelsen af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

19.04.2020

Indrykningsdato

17.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent