Efterretningsspecialist ved Air Control Wing, Karup


Efterretningsspecialist ved Air Control Wing, Karup

Air Control Wing (ACW) efterretning, søger en oversergent til et velfungerende team af loyale og dedikerede medarbejdere hvor interesse, iver og godt humør driver arbejdet. Er du derfor en holdspiller og kan tænke selvstændigt samt bevare roen når situationen tilspidser sig, så er du måske vores nye oversergent til operations efterretning elementet ved Air Control Wing (ACW).
Om os
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.
Om stillingen
Stillingen som efterretningsspecialist ved ACW operations efterretningselementet, er en oversergent stilling hvor du har en stor grad af indflydelse på din arbejdsdag. Du vil være underlagt din daglige leder ved elementet under ACW efterretningssektion.

Som efterretningsspecialist kommer du til, at indgå i løsning af opgaver relateret til operationer ved ACW operationsrum, gennemføre undervisning ved ACW indenfor dit arbejdsområde samt bidrage til analysevirksomhed, til brug ved sektionen og støtte til ACW virke, samt videreformidling til samarbejdspartnere.

Jobbet medfører dyb indsigt i fly militær operativ afvikling, hvorfor din viden vil være anvendelig på mange områder indenfor Forsvaret.

En del af dit arbejde vil være, at virke som samtaleleder for medarbejdere. Du vil samtidig have ansvaret for medarbejdernes uddannelse og udvikling. Jobbet medfører en del ansvar og som oversergent vil du blive pålagt at fungere som elementleder for ACW efterretning ved fravær eller sygdom.

Arbejdet fordrer til tider en del rejseaktivitet, men skal også påregne at gennemføre tjeneste på forskudte tider.

Du vil skulle gennemgå et længerevarende uddannelsesforløb såvel i Danmark som ved forskellige skoler, hovedkvarterer og enheder i udlandet. Dit fokus vil være daglige aktiviteter af interesse for ACW opgaveløsning.

Da der er tale om et spændende og dynamisk miljø inden for et tjenestefelt i konstant udvikling, vil der således ikke være tale om en afsluttet uddannelse. I tjenestefeltet vil du konstant blive udfordret på viden og kunnen. Det vil derfor være en fordel at kunne holde mange bolde i luften samt være omstillingsparat.
Om dig
Du er oversergent eller alternativt erfaren sergent, der er vurderet egnet til udnævnelse.

Du skal være fortrolig med Microsoft Office pakken.
Erfaring fra internationale operationer er ønskeligt, men ikke et krav.
Du skal beherske dansk og engelsk i skrift og tale. Engelsk på niveau 3-3-3-3.

Du skal kunne kombinere data og informationer samt finde sammenhænge i et stort datamateriale og omsætte dette til skriftlige produkter samt udpege nøgleoplysninger i disse. Erfaring fra efterretningsarbejde eller kendskab til dette felt vil derfor være en fordel.

Du kan arbejde alene og sammen med andre, samt motivere og lede en gruppe medarbejdere i en til tider hektisk hverdag. Du drives af nysgerrighed ”hvorfor nu det?”, er loyal og pålidelig og du kan begå dig i et kommandosystem.

Du er punktlig, troværdig og optræder ansvarsfuld og serviceminded, samt går forrest i opgaveløsningen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefsergent Steen M. Andersen ACW-OI-004@mil.dk eller på telefon 72 84 52 30 eller mobil 51 97 12 59.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningfristen er den 5. april 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført uge 15 og 16, 2020. Stillingen ønskes besat snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

05.04.2020

Indrykningsdato

17.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent