Chef til Kapacitetsafdelingen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Chef til Kapacitetsafdelingen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (genopslag)

Kan du sætte retning og skabe resultater med helhedsperspektiv som chef for en afdeling med ansvar for strategisk planlægning, koordinering og udvikling af Forsvarets etablissementer?
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en støttefunktion for Forsvarets operative enheder og myndigheder og vi varetager byggeri, anlæg og bygningsvedligehold, etablissementsdrift, drift af skyde- og øvelsesterræner, energi, miljø og natur m.m. i Forsvaret.

Kapacitetsafdelingen koordinerer henvendelser fra Forsvarets øvrige myndigheder, som omhandler behov for faciliteter og udnyttelse af kapaciteten på Forsvarets bygninger, arealer og anlæg. Afdelingen er også ansvarlig for optimering af Forsvarets anvendelse af disse. Endelig understøtter Kapacitetsafdelingen Ejendomsstyrelsens funktion som ejendomsselskab for porteføljen af ejendomme i Forsvaret.

En række af styrelsens afdelinger bidrager til kapacitetsopgaven, herunder i forhold til bygge- og anlægsopgaven, så en væsentlig del af dit virke er koordination og samarbejde med øvrige afdelinger i styrelsen. Ligeledes er en god dialog med Forsvarets myndigheder, herunder særligt Forsvarskommandoen og Departementet, en nødvendighed for at lykkes i jobbet.

Implementeringen af indeværende forsvarsforlig har medført en væsentlig forøget bygge- og anlægsportefølje i forligsperioden, hvorfor der er stor fokus på levering af resultater, der understøtter Forsvarets opbygning.

Kapacitetsafdelingen har udover kapacitetsplanlægningsopgaven ansvar for ejendomsjuridiske opgaver, den centrale samling af lejekontrakter samt registrering af bygningsmassens anvendelse. Desuden forvalter afdelingen Forsvarets lejeboliger, iværksætter betaling af faste opkrævninger på ejendomsskat og energiområdet og forestår kontraktadministration.
Om stillingen
Vi kan tilbyde et værnfælles miljø i en organisation med såvel militære og civilt ansatte. Dagligdagen er præget af et uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet og stor mulighed for at præge beslutninger og løsninger. Du får det daglige ledelsesansvar for en afdeling med fire sektioner og i alt 40 meget engagerede og dedikerede medarbejdere, og derfor gives der garanti for at udvikle din personlige ledelseserfaring til nye højder.

Den strategiske planlægning, koordinationen med koncernens myndigheder og den store berøringsflade internt i styrelsen giver en god indsigt i koncernens udvikling samt en unik mulighed for at få bibragt yderligere viden og erfaring på strategisk niveau.

Dine primære opgaver er at udvikle, fastholde og sikre en god og stabil drift af afdelingens opgaveløsning. Der er plads til en stor grad af frihed i opgaveløsningen, men vi forventer en høj faglighed og professionelle løsninger.

Kapacitetsafdelingen er bl.a. ansvarlig for:
- Rulning og opdatering af Kapacitetsplan Etablissement med fokus på bygge- og anlægsplanen, herunder evt. omprioriteringer.
- Tildeling af økonomiske rammer til bygge- og anlægsprojekter og godkendelse af evt. tillægsbevillinger til projekter.
- Ejendomsstyrelsens porteføljestyring af bygge-/anlægsprojekter.
- Udarbejdelse af etablissementsanalyser på strategisk niveau, f.eks. ved forligsforberedelser m.m. samt tilpasning af bygningsmæssig kapacitet, herunder afhændelse af etablissementer.
- Ejendomsstyrelsens koordination i forhold til NATO Security Investment Programme (NSIP).
- Udvikling og salg af Forsvarets overskydende kapaciteter/aktiver
- Ind- og udleje af bygningsmæssig kapacitet samt administration af Forsvarets lejeboliger, herunder vedligeholdelse af bygninger og lejeboliger
- Key Account Manager (KAM) for primære kunder på NIV I-II samt civile kunder (politi, SAM, farvandsvæsnet), herunder rollen som single point of contact for kunder med spørgsmål/anmodninger til Ejendomsstyrelsen.
- Behandler og initierer sager om ændret kapacitetsbehov og mindre ændringer til faciliteter, herunder opgaver i relation til forligsinitiativer.
- Faste betalinger (el, varme, vand, afgifter, skatter).

I det daglige refererer du til chefen for Styringsdivisionen. Du skal være indstillet på et stort tværfagligt samarbejde med de øvrige chefer i Ejendomsstyrelsen, da vi støtter hinanden i den samlede opgaveløsning. Du skal derfor være god til at opbygge relationer og finde og iværksætte opgaveløsninger med baggrund i forskellige faglige perspektiver. Du skal herudover repræsentere Ejendomsstyrelsen i mødefora på styrelses- og departementsniveau.

Du må påregne en mindre rejseaktivitet i forbindelse med møder og arbejdsbesøg m.m. i hele landet, men omfanget er typisk begrænset til dagsrejser ca. hver 14. dag.
Om dig
Du har en militær baggrund som officer fra Forsvaret og har gennemført Videreuddannelsestrin-II/Ledere eller anden tilsvarende uddannelse. Du har gode lederevner og gerne erfaring fra tidligere stillinger på samme niveau.

Du kan sætte retning, besidder en stor ledelsesfaglighed og har en professionel tilgang til opgaveløsningen. Det er vigtigt, at du evner at prioritere mål og midler løbende, så ressourcerne bruges hensigtsmæssigt og resultatet nås rettidigt. Du skal bidrage til gode samarbejdsrelationer - ikke bare i egen afdeling, men også på tværs af fag- og personelgrupper i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og resten af ministerområdet. Endelig er du fleksibel og forandringsparat i forhold til afdelingens opgavehåndtering.

Arbejdet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sikrer, at Forsvaret har de bedst mulige betingelser for deres opgaveløsning. Det er en fordel, hvis du har kendskab til Ejendomsstyrelsen i forvejen, men det er ikke et krav.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal i dette tilfælde stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er i Hjørring.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte fungerende divisionschef Henrik Jørgensen på telefon 4177 3322. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Mette Wassmann på telefon 3266 5111.

Ansøgningsfristen er d.15. april 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

15.04.2020

Indrykningsdato

17.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent