Holdofficer ved Flyvevåbnets Officersskole


Holdofficer ved Flyvevåbnets Officersskole

Vil du være med til at lede og forme flyvevåbnets kommende officerer? Så er jobbet som holdofficer ved Flyvevåbnets Officersskole måske noget for dig.
Om os
Flyvevåbnets Officersskole (FLOS) er en myndighed under Forsvarsakademiet (FAK). FLOS stræber efter at være en dynamisk og innovativ militær uddannelsesinstitution, der udbyder Danmarks mest attraktive militære lederuddannelse i samspil med det omgivne samfund.

FLOS er ansvarlig for at koordinere og gennemføre den grundlæggende officersuddannelse i Flyvevåbnet (FLV), og følger de studerende fra de optages på uddannelsen til de udnævnes til premierløjtnant. Under FLOS hører også Flyvevåbnets Sergentskole i Karup.
Om stillingen
Som Holdofficer (HOLDOF) for primært pilotområdet er du kadetternes nærmeste foresatte, og skal gennem dit ledelsesvirke vurdere og udvikle kadettens egnethed som officer, samt støtte, vejlede og rådgive kadetterne i såvel tjenstlige som "private" forhold. Som HOLDOF er du forbillede og rollemodel for kadetterne og skal herigennem medvirke til at udvikle, holdningsdanne og forme den enkelte kadet med henblik på at blive officer - og dermed leder i flyvevåbnet.

Du vil indgå i et team af i alt tre holdofficerer og en studieleder som tilsammen er ansvarlig for gennemførelsen af officersuddannelsen, udvikling og daglig ledelse af kadetterne. Der vil være tværgående opgaver der fordrer en fleksibel tilgang til en samlet løsning, som kræver omfattende koordination.

Som udviklingsansvarlig for kadetterne er du ansvarlig for, i fælleskab med øvrige holdofficerer og studielederen, at koordinere, forberede og forestå gennemførelsen af status- og standpunktsmøder med institutter under Forsvarsakademiet (FAK) samt uddannende myndigheder underlagt Flyverkommandoen (FLK). Videre prioriteres fysisk tilstedeværelse ved kadetterne.

Du er ansvarlig for sagsbehandling af alle forhold vedrørende kadetterne, herunder sagsbehandling i forbindelse med evalueringskommissioner. Der vil også indgå sagsbehandling af generel karakter der omhandler FLOS opgave portefølje, hvilket vil være en naturlig del af din udvikling.

Som HOLDOF for primært piloter, vil du have en stor berøringsflade i Flyvevåbnet, hvor en fleksibel tilgang til ledelse og styring er væsentlig, idet piloterne vil være geografisk spredt ved de tre flyvestationer, USA og Tyskland. Videre bidrager du med støtte til de af skolens større arrangementer, hvor kadetterne involveres som en del af lederudviklingen.

Du deltager i møder der omhandler plan- og driftsstyring indenfor eget ansvarsområde. Du vil blive inddraget i projekter og analyser der vedrører den samlede uddannelsesinstitutions udvikling.

Du bliver projektdeltager i udformningen og implementeringen af officersskolens alumnekoncept, som er et fagligt netværk for officerer i Flyvevåbnet.

Du er i samarbejde med Flyvevåbnet ansvarlig for at tilrettelægge, styre og koordinere piloternes uddannelsesforløb på akademi- og diplomuddannelserne således, at dette foregår smidigt og sammenhængende.

Der er mulighed for, at du i perioder skal undervise på akademiuddannelsen (NIV5), hvorfor det er ønskeligt hvis du har erfaring med undervisning, men ikke et krav.

Du bidrager til kvalitetssikring og evaluering af officersuddannelsen, hvilket er en væsentlig for at vi fortsat kan udvikle vores uddannelse i takt med ændrede behov i fremtidens Flyvevåben.

Stillingen er en nyoprettet stilling og du vil få indflydelse på udviklingen af indholdet med baggrund i de kompetencer du kommer med.

Tjenesten er forbundet med en del rejseaktivitet, i såvel ind- som udland, ligesom det forventes, at du i videst muligt omfang deltager i tjenstlige arrangementer af social- og kulturel karakter.
Tjenestestedet vil kunne forhandles til enten at være Karup eller Svanemøllen, men det forventes, at du løser opgaver på begge lokaliteter, dels holdofficersfunktionen, der primært løses i Jylland, og dels stabs- og analysearbejde, der primært foregår på Svanemøllen.
Om dig
Du har en baggrund som officer i FLV og har gennemgået Videreuddannelsestrin I for Ledere - eller tilsvarende Videreuddannelseskurser (VUK).

Som person har du en naturlig interesse i andre mennesker, du er udadvendt, pragmatisk, løsningsorienteret og har gode samarbejdsevner og du trives ved at lære fra dig.

Du optræder med autoritet, er ressourcebevidst og arbejder selvstændigt – alt sammen kompetencer, der vigtige i samspillet med dine kollegaer, skolens kadetter og skolens samarbejdspartnere og interessenter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Peter Sparholt, tlf. 4110 6674 eller via mail: FAK-FLOS-NK@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2020.

Stillingen er ledig med tiltrædelse snarest muligt og tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.04.2020

Indrykningsdato

16.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent