Mekaniker til 2. Lette Infanterikompagni


Mekaniker til 2. Lette Infanterikompagni

Skal du være med til at opbygge 2. Lette Infanterikompagni i XIII Lette Infanteribataljon?

Og er du en god kollega, der sætter enheden før dig selv?

Så har du nu muligheden for at blive mekaniker ved 2. Lette Infanterikompagni.
Om os
1. januar 2019 blev XIII Lette Infanteribataljon opstillet ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er operativt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

Bataljonen opbygges gradvist igennem hele forligsperioden til en professionel kampbataljon, bestående af en stab, tre lette infanterikompagnier, et stort stabskompagni og et HBUKMP, der er rede til indsættelse i det fulde spektrum af opgaver. Bataljonen kan dermed tilbyde en alsidig og kompetenceudviklende tjeneste, der giver et godt afsæt til et karrierespor inden for især operationer, efterretninger og uddannelse.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, til vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og grundlæggende militære færdigheder.

På nuværende tidspunkt består XIII af en stab, en S7-sektion og 1. Lette infanterikompagni, der er i gang med at gennemføre Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.

2. Lette Infanterikompagni blev oprettet pr 1. januar 2020. Kompagniet skal modtage sit første hold værnepligtige til august 2020. Fra december 2020 gennemfører kompagniet Hærens reaktionsstyrkeuddannelse med henblik på opbygning af et stående reaktionsstyrkekompagni, der skal være rede til indsættelse i nationale såvel som internationale operationer.

Fokus i såvel XIII som i 2. Lette Infanterikompagni er fortsat at udvikle uddannelser, standarder, bestemmelser og doktrin for let infanteri.
Om stillingen
Du er mekaniker i vedligeholdelsessektion, der yderligere består af en oversergent, en sergent og en mekaniker. Sektionen varetage kompagniets vedligeholdelsestjeneste, herunder retter og vejleder KMP soldater i forbindelse med vedligeholdelse før, under og efter en aktivitet/indsættelse.

Stillingen vil indledningsvist indbefatte opbygningen af kompagniets værktøjsbeholdning,
værkstedsfaciliteter og vedligeholdelsesplan. Sideløbende med dette og i takt med at KMP får tilgang af materiel, varetager sektionen den daglige drift og styring af kompagniets vedligeholdelsestjeneste i samarbejde med S4, NK/KMP og NK/DEL.
Om dig
Du er uddannet motor-, våben- eller elektronikmekaniker og har din militære grunduddannelse.

Du har gerne erfaring med tjeneste ved en operativ underafdeling.

Du har en professionel indstilling, er i god fysisk form, har gode militære færdigheder, og så er du en
god kammerat og kollega, der vil være med til skabe de sociale såvel som de uddannelses- og driftsmæssige rammer for en stærk vedligeholdelsessektion og kommandodeling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kompagnichef kaptajn Claus Nørregaard Rasmussen på telefon 41 38 51 06 eller på mail SLFR-13-200A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 22. april 2020, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro.

Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri.
I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

22.04.2020

Indrykningsdato

16.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent