Kaptajnløjtnant som sektionschef for Maritim Skibssikkerhed


Sektionschef for Maritim Skibssikkerhed

Er du en stærk leder med interesse for skibssikkerhed?
Så er du måske vores nye sektionschef for Maritim Skibssikkerhed ved Søværnets Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed.

Stillingen byder på flere muligheder for såvel faglig som personlig kompetenceudvikling, eksempelvis MMS.
Om os
1. Eskadre, Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS) i Nordjylland søger en chef til sektionen for Maritim Skibssikkerhed (MS).

CMS er en ansvar IV myndighed under 1. Eskadre. Det er et kompetencecenter, der sagsbehandler samt uddanner og træner specialister, ledere og skibsbesætninger indenfor centerets fagspecialer. Vores fælles værdigrundlag er trivsel, faglig stolthed, gensidig respekt og anerkendelse. Vores mission er at levere professionel viden, kompetencer, udvikling og træning for at sætte Søværnet i stand til at sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Vi har et velfungerende samarbejde med tilsvarende centre i Norge og Sverige. Derudover er CMS involveret i træningen af danske enheder i Tyskland og England, ved henholdsvis det tyske havaritræningscenter og det engelske Flag Officer Sea Training i rammen af DOST.

CMS har i alt 61 fastansatte medarbejdere og er en særdeles produktiv uddannelses- og træningsinstitution.

Sektionen Maritim Skibssikkerhed er fordelt på 3 lokationer i Nordjylland. CMS Bangsbo i Frederikshavn, CMS på Flådestation Frederikshavn og CMS Hvims i Aalbæk. Sektionens kerneopgaver er generel havaritjeneste (Almen-D), brandbekæmpelse i et maritimt miljø, imødegåelse af skader forårsaget af atomare, biologiske og kemiske våben (CBRN-våben), sanitetstjeneste, redningsmidler og fartøjer. Alle enkeltdele trænes i sammenhæng efter den organisationsmodel, som skibene i Søværnet er organiseret efter.
Om stillingen
Som sektionschef er du ansvarlig for, at sektionen løser pålagte opgaver indenfor undervisning, sagsbehandling og kompetenceudvikling af underlagt personel.

Som sektionschef er du overfor CMS ledelse, ansvarlig for at sektionen løser pålagte opgaver indenfor undervisning, sagsbehandling og kompetenceudvikling af underlagt personel.

Dit primære arbejde vil være at lede de højt specialiserede medarbejdere fra de forskellige fagområder i sektionen.

Derudover vil der være udvikling af uddannelsesområdet og materiel indenfor sektionens fagområder.

Du vil i stillingen have mulighed for personlig kompetenceudvikling, som aftales med CMS ledelse.
Om dig
Du er en stærk leder, som er i stand til at favne en bred sektion med dygtige fagspecialister fordelt på forskellige lokationer.

Du skal kunne fungere som en del af et hold, men også kunne arbejde selvstændigt og tage beslutningerne i en hverdag, som ofte udfordres og forandres.

Du har sejlende erfaring fra Søværnet og gerne fra enheder, som har været igennem DOST.

Stillingen henvender sig primært til kaptajnløjtnanter fra Søværnet.

Du skal have bestået Forsvarets Fysiske Basiskrav og være vurderet operativ egnet.
Ansættelsesvilkår
Som militær besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Som militær har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen som militær vil endvidere være betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.
Du opfylder således alle Forsvarets helbredskrav; Bestået Forsvarets Basiskrav og er vurderet egnet operativt uden begrænsninger, inkl. blåt bevis.

Fast tjenestested vil være Frederikshavn. Adressen for CMS tjenestested er Jennetvej 342, Hvims, 9982 Ålbæk.
Afhængig af din private situation vil der være mulighed for indkvartering i henhold til direktiv for en prioriteret udnyttelse af indkvarteringsfaciliteterne i Forsvaret, af 27. november 2019.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Næstkommanderende OK Lars Munch Frederiksen telefon 7285 5102, alternativt SCA-F-BEM01, KL Bårdur Sandå, telefon 7285 7551.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Anders Erik Filtenborg, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9178.

Ansøgningsfristen er den 11. april 2020.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Vi vil bede dig om at søge stillingerne via linket.
Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis, uddannelsesbeviser, mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

1. ESK CMS Skovhusvej 6, Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.04.2020

Indrykningsdato

16.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent