Navigationsofficer til Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN (GENOPSLAG)


Navigationsofficer til Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN (EJMI)

Er du klar til et spændende job, hvor der er mulighed for at udfordre sig selv på mange områder og med en sejlplan, der giver gode muligheder for at kombinere hjemmelivet og studier med sejlads?
Om os
EJMI opererer primært i kystnære områder ved Grønland. I vinterperioden opererer inspektionsfartøjerne primært i det sydvestlige Grønland og i sommerperioden forskydes enhederne enten nordpå til Thule-området for farvandsovervågning eller til Grønlands Østkyst for farvandsovervågning samt støtte til Sirius.

Operationsmønstret gør, at man altid får nye udfordringer, og samtidig har en enestående mulighed for at opleve Grønlands natur og kultur.

Livet om bord i et inspektionsfartøj er meget forskelligt fra livet om bord i en større enhed. Den lille besætning på 19 mand gør, at du arbejder tæt sammen med befalingsmandsgruppen og den menige del af besætningen. Dette er alt sammen med til at skabe et behageligt arbejdsmiljø med en uformel tone.

EJMI indgår i Division 19 under 1. Eskadre.
Om stillingen
Som navigationsofficer om bord i et inspektionsfartøj har du en til tider krævende og udfordrende stilling. Du er ansvarlig for skibets navigationsudstyr, kortbeholdning, sejladsplanlægning, bestilling af havneplads og alt, hvad der ellers måtte høre ind under navigation.

Du vil helt sikkert blive udfordret navigatorisk og sømandskabsmæssigt, da inspektionsfartøjerne ofte sejler indenskærs i mange af de sparsomt opmålte fjorde. Derudover stiller de skiftende is- og vejrforhold i Nordatlanten særlige krav til skibene og dets besætninger.

Foruden de navigatoriske ansvarsområder og udfordringer er det også dig, der gennemfører fiskeriinspektion, helikopterkontrol samt mindre administrative opgaver.
Når der er taktiske kadetter om bord, har du også et stort medansvar for at uddanne og vejlede disse under deres togt.

Jobbet vil give dig gode muligheder for at udvikle dig fagligt på det navigatoriske, operative og det ledelsesmæssige område. Om bord på EJMI vil du være en del af skibets ledelse og vil blive inddraget i dagligdagens beslutninger. Vi vil sørge for at udfordre dig således, at du efter 1-2 år som navigationsofficer er godt rustet til din videre karriere.

Hverdagdagene om bord varierer meget alt efter årstidernes påvirkning af vind og vejr og operativt virke. Du kan forvente at bruge meget tid på broen, og du vil hurtigt opnå stor erfaring i farvandene.

Normalt sejler man to måneder og har to måneder hjemme. I Division 19 benyttes konceptet ”dråbevis udskiftning”, hvilket vil sige, at der hver måned skiftes ca. halvdelen af besætningen, hvilket bidrager til et dynamisk miljø om bord.

Udskiftningsdatoerne fastlægges i starten af året, hvorefter du i samarbejde med den navigationsofficer, som sejler modsat dig, planlægger det kommende års sejlperioder inden for de rammer, der er givet. Dette betyder, at du har stor indflydelse på din sejlplan og i et vist omfang kan tilpasse din tørn med livet derhjemme.
Om dig
Du er uddannet premierløjtnant i Søværnet af taktisk linje og har erfaring med sejlads i Nordatlanten. Såfremt du er uddannet fiskeriofficer og helikopterkontrolofficer, grade C vil dette være en fordel ellers vil dette være kurser, som du efterfølgende erhverver.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt og planlægge din egen hverdag. Organisationen om bord kræver, at du er i stand til at arbejde i tæt dialog med den øvrige ledelse samt den menige del af besætningen, hvor anerkendende ledelse er styrende. Derudover fordrer jobbet gode sociale evner, så du kan indgå i fællesskabet om bord.

Endeligt skal du kunne samarbejde med lokale myndigheder, herunder have en særlig god kontakt med fiskeriofficeren ved Arktisk Kommando.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte skibschef Anders Biel-Knudsen på mail 1EEJMI-CHA@MIL.DK.
Alternativt KL Bårdur Sandå på telefon 7285 7551 eller mail SCA-F-BEM01@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er d. 19. april 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse fra 01. maj eller snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

19.04.2020

Indrykningsdato

16.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent