Flymekaniker til Vedligeholdelsesområde Aalborg


Flymekaniker til Vedligeholdelsesområde Aalborg

Er du uddannet flymekaniker? Vil du være med til at gøre en forskel, og har du lyst til at blive en del af et professionelt og engageret team? Så skal du læse videre her, da din fremtid måske er ved Helikopterværkstedet i Aalborg.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste blev oprettet formelt 1. januar 2020 ved sammenlægning af vedligeholdelsesorganisationer på tværs af Forsvaret.

Vedligeholdelsestjenesten er en organisation med ca. 1700 civile og militære medarbejdere, der balancerer forretningsdrift med operativ indsættelse i vedligeholdelsen af Forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben- og kommunikationssystemer.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er organiseret under Forsvarskommandoen i tre værnsopdelte vedligeholdelsesafdelinger samt en central ledelse.

Vedligeholdelsesafdeling LUFT består af 654 faste medarbejdere, og op til ca. 100 elever, og omfatter en central ledelse i Brabrand, Forsvarets flymekanikeruddannelse i Karup og to Vedligeholdelsesområder i henholdsvis Karup og Aalborg.

Vedligeholdelsesområde Aalborg fokuserer på dybdegående Base Maintenance af helikoptere og kampfly samt komponentvedligeholdelse.

Den ledige stilling er placeret i Helikopterværkstedet, som organisatorisk hører under Vedligeholdelsesområde Aalborg. Værkstedet består p.t. af 68 medarbejder samt 6 lærlinge.

Om stillingen
Du bliver en del af et team, som varetager mekanikerfaglige opgaver i forbindelse med inspektion og reparation af stel, rotor og komponenter samt udførelse af alle relevante eftersyn og udskiftninger på helikoptere.

Du får en travl hverdag med muligheder for sparring og udvikling i et nært samarbejde med dine erfarne kolleger. Du får den nødvendige introduktion til opgaverne samt relevante kurser.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.

Rejseaktivitet i forbindelse med kurser kan forekomme.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er uddannet flymekaniker og har gode sproglige egenskaber inden for dansk og engelsk, i skrift og tal, på et relevant fagligt niveau. Selvom dine primære opgaver er på værkstedet, forventer vi, at du har et grundlæggende PC-kendskab.

Følgende personlige kompetencer vurderes afgørende for succes i stillingen:

• Kvalitetsorientering og professionalisme.
• Fleksibilitet og samarbejde.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker i Staten. Basislønnen er 25.569,50 kr. pr. måned.

Foruden grundlønnen ydes der for uddannede flymekanikere et midlertidigt funktionstillæg på 2.403,78 kr. pr. måned efter 3 måneders ansættelse. Tillægget udløber pr. 31.12.2021.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder Per J. Madsen på telefon 2555 2869.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 7281 9169.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17 2020. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks Vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde, modificere specifikke materielsystemer inden for deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivision består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

14.04.2020

Indrykningsdato

16.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent