Elektriker eller automatiktekniker til Fregatten IVER HUITFELDT


Elektriker eller automatiktekniker til Fregatten IVER HUITFELDT

Har du svendebrev som elektriker eller automatiktekniker, og er du interesseret i at indgå i et stærkt team der arbejde fagligt bredt og til tider under pres? Så er du måske vores nye medarbejder ombord på Fregatten IVER HUITFELDT.
Om os
IVER HUITFELDT er en af Søværnets tre nye kampkraftige fregatter som er en del af 2. eskadre, division 21 der primært løser internationale opgaver.

IVER HUITFELDT’s opgave vil det kommende år være udsendelse med en amerikansk hangarskibsgruppe samt klargøring hertil.

IVER HUITFELDT er et moderne teknologisk krigsskib med mange tekniske installationer, maskineri og hjælpesystemer. Disse systemer repareres og vedligeholdes af teknikdivisionen som består af en drift- og elektrosektionen på samlet 24 faglærte.

Du kommer du til at indgå i elektrosektionen som består af otte menige og en officer. Besætningens samlede størrelse er 117 mænd/kvinder
Om stillingen
Elektrosektionen har primært ansvar for EL-produktion og køling, som er to særligt vigtige systemer på et krigsskib.

Du kommer til at arbejde med generatorsæt, hovedstrømfordeling, SRO-anlæg med 7.500 I/O’er, store køleanlæg, ferskvandsproduktion med mere. Du kommer også til at arbejde med områder ud over dit fag som mekanik, motorer og gummibådssejlads. Det er ikke forventet, at du har erfaring med alle områder, og du vil modtage efteruddannelse, hvor det er nødvendigt både elektroteknisk og mekanisk.

Der vil desuden foregå nogen grad for specialisering, så du vil opnå generel viden inden for nogle områder og være specialist inden for andre. Du vil også blive uddannet til at gå vagt i havn og i søen. I havn vil en naturlig del af dit daglige arbejde være at anvise og hjælpe civile firma der udfører arbejde ombord.

Stillingen er militær hvilket kommer til udtryk i vores kamptræning som løbende foregår når vi er til søs. Du vil indgå i et repairteam med en mekaniker, smed eller lignende fra driftsektionen, og I vil sammen udføre reparationer typisk under pres i kortere tid.

I teknisk division lægger vi vægt på løsningsfokuseret service med faglig stolthed. Det betyder, at vi forventer vilje til at handle og til at bidrage til opgaveløsningen, som ofte er under forhold hvor der er behov for at udvise fleksibilitet. Vi har en forventning til at der udvises ansvar for egen og andres faglighed. Det er vigtigt for os at fastholde et godt arbejdsmiljø gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone med respekt for den enkelte kollega.

På IVER HUITFELDT udvikler vi dig både fagligt og personligt. Du vil løbende blive efteruddannet efter dine ønsker inden for skibets behov. Du lever tæt med dine kollegaer og arbejder med opgaver under forhold som du ikke oplever civilt, hvilket danner et kammeratskab der ikke findes uden for forsvaret.

Sejlads udløser fridage som skal afvikles, du vil derfor sjældent have en fuld femdags arbejdsuge, når skibet er i havn.
Om dig
Du har svendebrev med el-teknisk baggrund som elektriker, automatiktekniker eller lignende.
Du kan sætte dig selv i gang og holde fremdrift i dit arbejde.
Du er omstillingsparat, åben for nye udfordringer og kan bevare roen i en til tider hektisk hverdag.
Du er energisk, effektiv og villig til at give en ekstra hånd når der er travlt.
Du skal kunne håndtere pres i korte perioder.

Helbredskrav:
Du kan godkendes til helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Du kan bestå Forsvarets basiskrav.
Du findes egnet til røgdykker.

Ønskeligt:
Søværnets basisuddannelse.
Har sejladserfaring fra tidligere.
At du er teoretisk velfunderet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til fregattens vedligeholdelsesofficer, kaptajnløjtnant Peter Jørgensen. Kontakt mail: 2E-IVER-VLO@mil.dk eller telefon 72 85 43 03.
Alternativt SSG Dennis Hede, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 14. april 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 16 - 17.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2020, vi venter også gerne på den rette.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning


Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

14.04.2020

Indrykningsdato

16.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent