2. Eskadre søger Vedligeholdelsesofficer til Fregatten IVER HUITFELDT


2. Eskadre søger Vedligeholdelsesofficer til Fregatten IVER HUITFELDT

Fregatten IVER HUITFELDT søger en kaptajnløjtnant/premierløjtnant til besættelse af stillingen som Vedligeholdelsesofficer.
Om os
Sammen med sine to søsterskibe er fregatten IVER HUITFELDT blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om mangfoldighed af moderne teknologi. Fregatterne kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt

Fregatten IVER HUITFELDT indgår for tiden i NATO NRF beredskabet. IVER HUITFELDT går et spænende efterår i møde, og der planlægges for tiden på tre måneders deployering.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser, efteruddannelse og mulighed for udlån til øvelsessejladser og INTOPS.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Samarbejde, professionalisme, udvikling og målrettethed er nøgleord i vores hverdag.
Om stillingen
Som vedligeholdelsesofficer bliver du en bærende del af Teknisk Division som består af fire officerer, to sergenter samt 18 menige maskinfolk og elektrikere. Teknisk division består af såvel erfarne som nye medarbejdere. Som vedligeholdelsesofficer er du også skibets havariofficer. Som havariofficer er du leder af skibets havariberedskab, der består af to havaripatruljer og en forbindingsplads.

Teknisk Division er opdelt i to sektioner, henholdsvis EL-sektionen og MS-sektionen, begge sektioner ledes af en officer og det bliver din opgave at være overordnet leder for de to sektioner med direkte reference til teknikofficeren.

Teknikdivisionen arbejder til dagligt med at vedligeholde og servicere skibets mange tekniske systemer, det bliver dit ansvar at planlægge og koordinere vedligehold og eftersyn i samarbejde med divisionens øvrige officerer. Herunder registrering i SAP PM i forhold til DNV.

Det er en fordel, at du har gjort dig tanker om ledelse af ledere, da dine opgaver primært vil koncentrere sig om at den daglige ledelse af lederne i teknisk division.

Det er din opgave som havariofficer, at koordinere den overordnede uddannelse og træning. Det forventes at du har en naturlig interesse for havaribekæmpelse, da dette område udgør en betydelig del af dit daglige virke og ansvar om bord.

Som havariofficer skal du desuden lede havariindsatsen fra HC, hvilket stiller store krav til overblik og skibskendskab.

Vedligeholdelsesofficererne på de tre fregatter koordinerer procedurer, klasseændringer og materielle tilpasninger. Det er derfor vigtigt, at du har mod på at samarbejde på tværs af fregatterne, og har en god forståelse for fregatternes forskelle i kultur og arbejdsmønstre, så dette kan favnes i et bredt samarbejde.

Den daglige omgangstone i teknikdivisionen er afslappet og med respekt for det enkelte individ. Vi værdsætter godt humør, fleksibilitet og faglighed stolthed. Vi forventer, at du som leder udviser en god forståelse for disse dyder i din daglige ledelse, og har en god forståelse for at skabe samarbejde og medbestemmelse på tværs af personelgrupperne i skibet.

Du vil som vedligeholdelsesofficer være teknikofficerens stedfortræder.
Om dig
Du er teknisk officer fra søværnet, og du har gennemført videreuddannelsestrin I for militære ledere (VUT I/L)/VUK eller er egnet til gennemgang af VUK. Det vil være en fordel hvis du har erfaring fra enten ABSL-kl. eller IVER-kl.

Du skal have mod på at arbejde intenst og professionelt sammen med den øvrige besætning. Du kommer til at lede faglært personel på forskelligt uddannelsesniveau, hvilket stiller krav til dine lederegenskaber og gennemslagskraft.

I travle perioder er det nødvendigt at have evnen til at prioritere opgaver og holde flere bolde i luften på samme tid. Det stiller krav til din fleksibilitet, dit overblik og din professionalisme.

Det er ønskeligt, at du har sejlende erfaring som maskinteknisk officer. Det er ikke et krav, at du har sejlet i DIV21 eller DIV22. Er du ikke kaptajnløjtnant endnu, gør det ikke så meget – hvis du er den rette for os, vil dine realkompetencer blive vurderet, og udnævnelse kan evt. ske i forbindelse med en uddannelsesaftale.

De danske DOST principper er fuldt integreret i DIV21 og dermed IVER HUITFELDT, du skal derfor være åben for DOST konceptet, og villig til at fortsætte udviklingen i DIV21.

Krav: Grundlæggende officersuddannelse teknisk retning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenestested vil være Flådestation Korsør.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KL Peter Jørgensen, 2E-IVER-VLO@fiin.dk. Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2020.

Ansættelsesdato 1. juli 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 16/17.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.
2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.04.2020

Indrykningsdato

16.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent