Konstabel som Brand- og Redningsassistent til Fire&Rescue ved Helicopter Wing Karup


Konstabel som Brand- og Redningsassistent til Fire&Rescue ved Helicopter Wing Karup

Søger du et job med mangeartede opgaver, og rig mulighed for personlig udvikling? Så er det måske netop dig vi står og mangler!

Helicopter Wing Karup søger lige nu en Brand- og redningsassistent til deres Brand- og Redningstjeneste.
Om os
Helicopter Wing Karup (HWKAR) har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. HWKAR operative helikoptereskadriller støtter hæren, søværnet, rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver redningstjeneste(SAR). HWKAR træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i internationale operationer. Derudover er Flyveskolen – der uddanner Flyvevåbnets kommende piloter - også en del af HWKAR. HWKAR er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

Fire & Rescue indgår i flyvestationens flybrandberedskab og er i beredskab 24/7. Opgaverne omhandler indsats ved hændelser/havari med fly, ulykker og akut sygdom, indsats ved brand, uheld med farlige stoffer samt en række opgaver der relaterer sig til flyvesikkerhed. Disse opgaver omfatter renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af start- og rullebaner samt birdcontrol (Mågejægertjeneste).
Om stillingen
Fire & Rescue er en enhed, hvor vi er afhængige af hinanden i forhold til samarbejde, uddannelse og dygtiggørelse. Der vil bl.a. blive lagt vægt på ansøgerens personlighed, herunder specielt, samarbejds-evner og menneskeforståelse. De faglige kvalifikationer vil efter ansættelsen blive suppleret med relevante kompetencer inden for specialet som er afgørende for vores indsættelsesparathed.

Du vil indgå i et team som varetager brandberedskabet i forbindelse med flyvning. Endvidere deltager du i de daglige arbejdsrutiner f.eks. dagligt eftersyn og vedligeholdelse af køretøjer og materiel herunder beredskabsmateriel. Fejning, snerydning samt bortskræmning af fugle ved start og rullebaner etc. Der forekommer også dage med almindelig tjeneste i forbindelse med vedligeholdende uddannelse m.m.
Om dig
Du har gennemført - eller kan gennemføre - forsvarets basisuddannelse med tilfredsstillende resultat.
Du har gennemført Grund- og Funktionsuddannelse BRAND samt eventuelt Flyvevåbnets BRANDMAND FLY uddannelse.
Du kan arbejde selvstændigt, fagligt grundigt og professionelt.

Du har eller kan erhverve kørekort til lastbil over 3500 kg, samt påhængskøretøj over 750 kg (kategori C/E).
Du kan helbredsgodkendes ved Forsvarets læge- og tandlægeundersøgelse samt godkendes jf. Beredskabsstyrelsens helbredsattest for udrykningspersonel.
Du kan honorere Forsvarets træningstilstandsprøve, samt funktionstest for personel ved Flyvevåbnets Fire & Rescue(Brandmandstest).
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til FORTROLIGT.

Det forventes endvidere at:
Du kan gennemføre og bestå Forsvarets Nødbehandlerkursus(HATIF)
Du behersker dansk i både skrift og tale.
Du behersker engelsk på samtaleniveau og PC på brugerniveau.

På grund af enhedens sammensætning er de sociale kompetencer af afgørende betydning. Du skal endvidere have viljen til at holde dig i god fysisk form under hele ansættelsesforløbet, idet du årligt skal gennemføre og bestå Forsvarets fysiske basistest.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Er du ikke konstabel, og har du ikke gennemført din værnepligt. skal du inden din ansættelse være indstillet på at gennemføre en afprøvning. Ligeledes skal du efter din ansættelse være indstillet på, at gennemføre en militær basisuddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Henrik V. Christensen på mail: HW-SFR-001@mil.dk eller telefon 72 84 23 20 mandag – torsdag mellem 0900 - 1500.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn, Kenett Lumbye på telefon 32 66 56 14.

Ansøgningsfristen er 31. marts 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfrist.

Ansættelsesdato 1. maj 2020. Endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen og eventuelt medsende referencer, men er ikke et krav.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.03.2020

Indrykningsdato

12.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent