Transportbefalingsmand til 4. Transportkompagni ved 1. Logistikbataljon (genopslag)


Transportbefalingsmand til 4. Transportkompagni ved 1. Logistikbataljon (genopslag)

Brænder du for arbejdet med mennesker, og kan du lide, at løse opgaver igennem mennesker samtidig med, at du selv er en del af det udførende led? Så kan du blive Transportkompagniets nye medarbejder.
Om os
1. Logistikbataljon er en operativ bataljon under Hærens 1. Brigade. Bataljonens opgave gør at hverdagen for bataljonen er delt mellem en dagligdag på Aalborg kaserner og øvelsesaktiviteter i ind og udland.

Der er firekompagnier i bataljonen, 1. Forsyningskompagni, 2 Sanitetskompagni, 3 Vedligeholdelseskompagni og 4. Transportkompagni. Fælles for alle kompagnier, er at de udelukkende består af fastansatte soldater, og at det soldatermæssig håndværk er i højsædet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

4. Transportkompagni er et operativt kompagni under 1. Logistikbataljon. Kompagniet er placeret på Aalborg kaserne dog med to eksterne delinger i Holstebro og Kalbyris. Kompagniet består af 8 delinger, Kommandodeling, Tung transportdeling (Kalbyris), 1 til 3 Forsynings – og transportdeling, Middeltung transportdeling, Svær transportdeling (Holstebro) og Bjærgningsdeling.

4. Transportkompagni er et professionelt og operativt kompagni, der levere operativ logistik på kamppladsen. KMP er kendetegnet ved dygtige og engagerede soldater der altid løser deres opgaver, samt værende et kompagni, hvor det er attraktivt at gøre tjeneste. KMP specialer og opgaver spænder bredt i den daglige tjeneste, samt under operativ indsættelse, men fælles for KMP er, at KMP kerneopgave er at flytte kampkraften.
Om stillingen
Kompagniets operative opgave er blandt andet at køre forsyninger fra forsyningskompagniet og frem mod brigadens enheder. Dette vil ske i rammen af delingen, hvor du vil have ansvaret for en transportgruppe.

Gruppen består af syv mand inklusiv gruppeføreren og løser opgaverne i rammen af delingen

Gruppeføreren er overfor delingsføreren ansvarlig for uddannelsen og opgaveløsningen, hvorfor det er væsentligt, at gruppeføreren har et godt helhedssyn og helhedsforståelse.

Du vil få en primærinstruktørrolle i delingen, hvor det forventes at du kan afholde lektioner for hele delingen, samt arbejde meget selvstændig til tider.
Om dig
Du har en positiv tilgang til dagligdagen, og kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang.

Du er god til at samarbejde, og kan begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet, samt formidle budskaber fra ledelsen til din deling. Du er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med meget kort varsel.

Du er som fører og kollega fleksibel, engageret, initiativrig og bevidst.

Du er sergent med erfaring fra tidligere tjeneste ved HBU eller HRU.

Du er en erfaren konstabel, der på sigt kan gennemføre GSU STP.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Peter Allengreen på telefon 72 83 65 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. april 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

26.04.2020

Indrykningsdato

11.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent