HR-Rådgiver til Policy og Koordinationselementet


HR-Rådgiver til Policy og Koordinationselementet

Har du en interesse og erfaring med HR og lyst til at udvikle dig i et HR-team, hvor vi yder HR-strategisk rådgivning til direktionen og cheferne?

Så har du muligheden for at blive en del af en meningsfuld organisation med fagligt spændende opgaver og gode muligheder for karriereudvikling.
Om os
Rådgivningsafdelingen har ekspertise inden for HR og skal understøtte operationaliseringen af Forsvarets HR-strategi. Afdelingen bidrager endvidere, i samarbejde med den øvrige del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, til løsning af alle HR-relaterede opgaver. Afdelingen består for nuværende af ca. 100 medarbejdere og indeholder fire sektioner. De tre af sektionerne udgøres af en HR-partnerstruktur, som fysisk er placeret sammen med de styrelser og myndigheder, de støtter.

Den sidste sektion er en tværgående Policy- og Koordinationssektion, hvori Policy- og Koordinationselementet, som du bliver en del af, indgår. Policy og Koordinationselementet består af i alt 9 medarbejdere som sidder i Karup. Det er en blanding af civile og militære ansatte i elementet, der har en central og koordinerende rolle på tværs af styrelser og myndigheder vedrørende operationaliseringen og implementeringen af HR-strategien, samt øvrige HR-tiltag. I samarbejde med HR-partnerne skal elementet, og resten af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, bidrage til løsning af alle HR-relaterede opgaver ved såvel militære som civile styrelser og myndigheder.
Om stillingen
Du bliver i Policy og koordinationselementet en del af et dynamisk team af dygtige medarbejdere, hvor samarbejde, koordination og evnen til at arbejde tværfagligt i en hurtig omskiftelig hverdag er i højsædet.

Dine overordnede opgaver og ansvarsområder bliver bl.a.:

Rådgivning og vejledning af chefer og HR-Partnere i relation til HR-området.

Tværgående koordination.

Sagsbehandling, eksempelvis høringssvar til andre styrelser i forsvaret.

Understøtte processer i forhandling og operationalisering af aftale- og overenskomstområdet, herunder NYLØN for både medarbejdere og chefer.

Bidrage til den praktiske forankring af Persondataforordningen (GDPR) i det daglige arbejde ved ledelsen og medarbejdere, herunder behandling af indsigtsanmodninger.

Sikre en hurtig, professionel og løsningsorienteret sagsbehandling af udviklingsrelaterede medarbejdersager.

Fokus på udvikling af selvbetjeningsløsninger og digitaliseringsprojekter, der kan understøtte hele koncernen.

Ledelsesevaluering

FOKUS (forsvarets kompetence og udviklingssystem)

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor det gode arbejdsmiljø og worklife-balance er i fokus. Du får en spændende og udfordrende stilling med gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt.

”Du får en spændende hverdag med afveksling og komplekse opgaver og er sammen med teamets øvrige medarbejdere med til at præge HR-dagsordenen inden fro Ministerområdet. Du bliver en del af en energisk arbejdsplads med topmotiverede og fagligt dygtige medarbejdere, der alle har arbejdsopgaver, som de hver især brænder for og tager et stort ejerskab for,” siger Charlotte Mabrouk, der står klar til at tage godt imod dig.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende, alternativt er du kaptajn/kaptajnløjtnant.

Du har erfaring med sagsbehandling inden for HR-området i en større organisation og gerne en politisk styret organisation. Har du tillige kendskab til Forsvaret, vil det blive betragtet som en fordel.

For at opnå succes i stillingen er du helhedsorienteret og tillidsvækkende, og du forstår at rådgive chefer samt have fokus på kundernes behov for at tilsikre en høj kvalitet. Da du arbejder med personfølsomme sager, er det vigtigt, at du er yderst kvalitetsbevidst i din opgaveløsning. Det er vigtigt at du er god til at samarbejde og er bevidst om, at gode løsninger oftest opstår i sparring med andre. Som HR-rådgiver evner du selvstændigt at iværksætte løsning af opgaver inden for udstukne rammer, herunder foretage den nødvendige koordination med interne og eksterne interessenter. Det betyder at du optræder kompetent, imødekommende og troværdigt i samarbejdet med dine kollegaer.

Som person er du en stærk formidler, udadvendt og sætter en ære i positiv dialog, da du er sparringspartner for mange forskellige mennesker internt såvel som eksternt.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes du efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du har en civil uddannelsesbaggrund, vil du blive ansat som fuldmægtig i henhold til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen. Du vil tillige modtage en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Charlotte Anita Ben Mabrouk telefon: 7281 9202.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du ringe til HR-konsulent i Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Pia Knudsen på telefon: 7281 9144.

Ansøgningsfristen er den 3. maj 2020. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Du skal søge jobbet via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

03.05.2020

Indrykningsdato

10.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent