Kursusadministrator (korporal) til Koncernfælles Kursusadministration ved Forsvarsakademiet


Kursusadministrator (korporal) til Koncernfælles Kursusadministration ved Forsvarsakademiet

Har du interesse for kursusadministration og løbende forbedringer af administrative processer, og kan du se værdien i at samle, optimere og digitalisere understøttelsen af Forsvarets kursusvirksomhed? Så har du nu muligheden for at blive en del af en nyskabende enhed ved Forsvarsakademiet.
Om os
Vi er en enhed, der skal samle al administrativ understøttelse af kurser og efteruddannelse i Forsvarsministeriets koncern - fra kursisten får motivationen eller befales til at blive kompetenceudviklet, til kompetencen anvendes i praksis. Vi er i gang med at udvikle en intuitiv, digital, ensartet og tilgængelig proces, i balancen mellem at udnytte de eksisterende processer og tænke ud af boksen.

Enheden består af 3 teams, et kursusteam, et udviklingsteam samt et support- og datateam, og frem mod 2021 skal vi forøge vores organisation til 25 kollegaer. Den ledige stilling er i kursusteamet.

I enheden har vi et stort fokus på medarbejdertrivsel, nysgerrighed, udvikling, motivation samt godt humør. Vi søger at udvikle en åben kultur, hvor der er dialog og samarbejde på tværs. Vi skal alle lære af hinanden, og være interesseret i hinandens ansvarsområder og resultater. At lave fejl må ikke være tabu, fordi det er uundgåeligt, når man ”betræder ny jord” og afprøver ting.
Om stillingen
De administrative processer vil ændre sig i den nærmeste fremtid, og vi skal udvikle løsningerne løbende frem for, at ændre alt på én gang. De løsninger vi udvikler i enheden kan ligge langt fra den måde, vi gør det på i dag. Derfor vil den rette til jobbet trives med forandringer og nytænkning i samarbejde med kolleger og teamlederen.
Vi skal i 2020 overgå til en moderne administrativ platform, hvor vi drypvis vil digitalisere administrationen af kurserne. Den primære opgave i stillingerne er kursusadministration, men du vil også skulle indgå i projektgrupper, der arbejder med forskellige delopgaver i den administrative proces.

I jobbet har du mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for administration, nytænkning på området samt udvikling af processer, i en stor og alsidig koncern.
Om dig
Vi leder efter imødekommende og udviklings- og procesorienteret korporal til kursusteamet. Er du overkonstabel og indstillet på at indgå en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af korporaluddannelsen, kan du komme i betragtning til stillingen.
Vi er meget optaget af et udefra-ind perspektiv, og derfor har vi brug for en medarbejder, der har kendskab til den operative del af Forsvaret, og kender nogle af de særlige opgaver, der kan høre til kursusadministration i koncernen.

Vi ved, at rigtig mange ting kommer til at ændre sig, så du skal være i stand til at arbejde med de nuværende opgaver, imens vi udvikler og implementerer nye tidssvarende administrative processer.
Overgangen til den nye administrative platform i 2020, vil ændre vores processer, da vi ikke kan sætte strøm til ’plejer’ – så hvis du har mod på at udfordre eksisterende processer, vil du helt klart have en fordel i jobbet.

Teamet arbejder med shared service og med visuel styring på tavler, så det er en fordel hvis du kender LEAN management konceptet, og kan se gevinsten ved at arbejde efter de principper. Vi arbejder med arbejdsudjævning, og høj fleksibilitet i teamet, så det er essentielt, at du kan samarbejde, og er i stand at agere i et miljø, hvor dialogen foregår både på tværs i eget team, samt i vores netværk af gode kolleger fra hele koncernen.
Opgaverne kræver, at du er fleksibel og kan håndtere at skinnerne lægges ”mens toget kører”.
Du vil i arbejdet med shared service ikke ”eje” dine egne opgaver, og du skal derfor kunne se fordelen i, at teamet sammen håndtere den fælles opgaveløsning.

Faglig er det vigtigt at du udover dit kendskab til Forsvaret i form af din militære baggrund, generelt har IT-flair, og er en erfaren bruger af Office pakken, sharepoint, og evt. har kendskab til skabeloner og digitale formularer. Ligeledes er kendskab til kursusadministration på niveau 3 og evt. ansvar 4-5 en fordel.

Vi administrerer pt. vores kurser i SAP/R3 arrangementsstyring og en Access database, men det er vigtigere, at du er frisk på at være med i transformationen fra DeMars til en ny moderne digital platform end dit kendskab til arrangementsstyring.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand.
For ansøgere fra Hæren, er løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

For ansøgere fra Søværnet og Flyvevåbnet, er løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Frederiksberg slot.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af kursusteamet i Koncernfælles Kursusadministration (KFKA) chefsergent Gitte M. Olesen, på telefon: 72 81 71 91.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 11. april 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart i forlængelse af fristens udløb. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Stu-dier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannel-sesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederiksberg Slot

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

11.04.2020

Indrykningsdato

09.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent