Servicemedarbejder/chauffør ved Fighter Wing Skrydstrup


Servicemedarbejder/chauffør ved Fighter Wing Skrydstrup

Er du den, der formår at understøtte Flyvevåbnets F-16 kampfly med pakning af materiel, opbygning af midlertidige lejer faciliteter m.m. i en hektisk og spændende hverdag? Har du lyst til at arbejde i en organisation med interessante udfordringer og rejseaktiviteter med oplevelser, der ligger langt fra en normal hverdag i Danmark?

Så har Aircraft Logistics Squadron ved Fighter Wing Skrydtrup nu en ledig stilling som servicemedarbejder/chauffør, som måske er noget for dig!
Om os
Fighter Wing (FW) Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
Om stillingen
Ved Aircraft Logistics Squadron (ALS), vil du indgå i et team bestående af 9 personer, hvor du under ledelse af befalingsmænd, skal udføre kørselsopgaver, kranopgaver, pakke og klargøre materiel, samt sørge for læsning og losning af både køretøjer og fly i forbindelse med vores F16 flys missioner og øvelser, i både ind og udland. Du skal derfor være afklaret med evt. udsendelse til internationale missioner.

Du vil også komme til at arbejde med opsætning og nedtagning af store telte, og andet lejermateriel.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen, skal du have gennemgået en værnepligt fra et af de tre værn i Forsvaret.

Du er en pålidelig medarbejder, der har gode menneskelige kompetencer, og evner at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af en organisation med varierende arbejdsområder og mange forskellige specialister.

Du besidder faglige kompetencer og færdigheder, der kan sikre en fyldestgørende opgaveløsning, i henhold til gældende direktiver indenfor transportområdet. Du har bred erfaring indenfor transport, last og surring, og gerne med tjeneste indenfor en flyvende kapacitet. Du har flair for at køre og håndtere både truck, lastbil og kran.

Du er både fleksibel, proaktiv og har en god ordenssans, og du er åben, ærlig og loyal overfor dine kolleger og ledelsen, samt medvirker til et godt arbejdsklima.

Du skal være i besiddelse af følgende faglige kvalifikationer:

• Kørekort kategori B, C, D, E.
• Gaffeltruck certifikat.
• Krancertifikat D (Lastbilmonteret kran)

Herudover er der tilknyttet følgende efteruddannelse til stillingen:

• AMU-kurser - Lastbilmonteret kran, certifikat E (over 30TM), ADR Grundkursus (Vejtransport af farlig gods), EU chaufførkørekort, Lastsikring og stuvning af gods.

• Interne kurser - Air Port Service Kursus, EFAPSLUFT (Q kode 02512816), Håndtering af luftfragt (Q kode 03101069), Færdsel på manøvreområde (Q kode 02990047), 16- orienterings kursus (Q kode 01638378).

• EDB kurser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Hvis ikke du allerede er ansat i Forsvaret, skal du være indstillet på at gennemgå afprøvning inden evt. ansættelse. Afprøvning afholdes ved Forsvaret Rekruttering og gennemføres i Jonstruplejren på Sjælland.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Chef ALS, Major Palle N. Kjær på telefon +45 7284 9101 / mail FW-ALS001@fiin.dk eller Leder af Deployerings sektion, Seniorsergent Gorm Chr. Zinn på telefon +45 2525 2958 / mail FW-DEP001@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte major Anders Siig Jørgensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS241@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 14. april 2020 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 17. Stillingen er til besættelse 01. juni 2020 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

14.04.2020

Indrykningsdato

09.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent