Kampvognskommandører til ”Niels Kjeldsen eskadronen” ved Jydske Dragonregiment


Kampvognskommandører til ”Niels Kjeldsen eskadronen” ved Jydske Dragonregiment

Har du flair og interesse for både det taktiske og de tekniske dele af kampvognsvåbnet?

Kan du have flere bolde i luften?
Om os
1. Kampvognseskadron også kaldet ”Niels Kjeldsens Eskadronen”, er en af de to kampvognseskadroner i I Panserbataljon ved Jydske Dragonregiment. Eskadronen består af tre kampvognsdelinger med Leopard 2 A7 og en kommandodeling.

Ved Niels Kjeldsens eskadronen har vi en fri og uformel omgangstone. Hos os er det professionalisme og faglig dygtighed, der skaber respekten. Vi stiller krav til, at du er engageret og initiativrig.
Om stillingen
Du vil som kampvognskommandør i 1. Kampvognseskadron få en ansvarsfuld rolle i uddannelse og den daglig drift i en af eskadronens tre kampvognsdelinger, ligesom du vil blive ansvarlig for den daglige og månedlige vedligeholdelsestjeneste på din egen kampvogn.

På kampvognen vil du være en del af en firemandsbesætning hvor det er dig der udstikker retningen og beslutter hvad der skal ske. I kommer til at arbejde meget tæt og det er derfor vigtigt at du åben, social og samtidigt en der kan skære igennem og træffe hurtige beslutninger.

Som instruktør og evt. også faglærer i en kampvognseskadron skal du uddanne og udvikle konstabler. Det er vigtigt for resultatet, at du ser udviklingsopgaven som primær og ikke noget der løses ”ved siden af havende tjeneste”. Det forventes at du som minimum vil tage et til to fag til dig som primær instruktør/faglærer.

Du skal støtte næstkommanderende i vedligeholdelse og drift af delingens kampvogne og bistå ham under indsættelse.

Den daglig tjenestetid er fra 07.00 til 14.30, og du skal desuden deltage i både skydeperioder og øvelser i løbet af året, i både Danmark og udlandet. Du skal forvente, at være væk mere end 10 uger om året.
Om dig
Du er sergent, eller KP/OKS-1 med et udviklings potentiale der gør at du i nærmeste fremtid kan indtræde og gennemføre Grundlæggende Sergentuddannelse for Stampersonel.

Vi ser gerne at du har gennemført HRU, dette er ikke et ufravigeligt krav, hvis du har evnerne og den rette personprofil. Du har god taktiskforståelse samt teknisk indsigt og forståelse. Vi ser gerne at du har C kørekort.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale – dette kræver dog inden ansættelsen, at MA afprøves ved Forsvarets Rekruttering med henhold på egnethed til Grundlæggende Sergentuddannelse for Stampersonel. Ved en eventuel ansættelse vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil bliveudarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent N. Ståhl på telefon 72 82 32 42 eller mail JDR-1B-101A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 30. april 2020. Samtaler forventes gennemført i uge 19 - 20.

Stillingen ønskes besat den 1. maj 2020, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

30.04.2020

Indrykningsdato

09.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent