Næstkommanderende deling til Uddannelseskompagniet ved 2 MIBTN


Næstkommanderende deling til Uddanneleskompagniet ved 2 MIBTN

Er du det faglige anker, som Uddannelseskompagniet skal bruge for at sikre kompetent uddannelse af værnepligtige, konstabelelever og sergentelever?

Vi søger en NKDEL til UDDKMP / 2 MIBTN / EFR i Varde.

Om os
Uddannelseskompagniet (UDDKMP) er en del af 2 Military Intelligence Bataljon (2 MIBTN), som er underlagt EFR (Efterretningsregimentet) i Varde.

UDDKMP uddanner både HBU, HRU og GSU, modul 1 (ca. halvanden måneds uddannelse før indtrædelse på HSGS). Vi forventer at skulle uddanne 105 VPL, 35 KSE og op til 10 SGE to gange om året.

UDDKMP består af ca. 26 fastansatte, fordelt med 6 officerer, 18 befalingsmænd samt 2 korporaler.

UDDKMP opgave er at uddanne de bedst mulige værnepligtige og dermed skabe et solidt grundlag for at hverve de rigtige VPL både til Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og til at indtræde på Grundlæggende Sergentuddannelse (GSU), samt at uddanne VPL til at kunne indgå i Totalforsvaret. Derudover har vi som opgave, at gennemføre HRU for vores KSE mhp. at disse kan tilgå enheder de øvrige enheder ved EFR eller det øvrige Forsvar.

UDDKMP motto er: ”Viljen Sejrer” og det betyder for alle i KMP, at vi som soldater udviser professionalisme, har mod og vilje til fornyelse, og skaber rum for et godt sammenhold.

Vi kan tilbyde dig mulighed for en længere tjenesteperiode med stor alsidighed og gode muligheder for anvendelse og tilegnelse af en bred række kvalifikationer og kompetencer.
Om stillingen
Din primære opgave som næstkommanderende i delingen (NK/DEL) er varetagelse af den faglige tjeneste, faglærervirket samt at støtte delingsføreren i forbindelse med uddannelsen for delingen samt udviklingen af delingens og kompagniets faste kadre.

Du vil som NK/DEL have ansvaret for den daglige administration og vedligeholdelse af delingens våben, materiel, køretøjer og forsyninger.

Du skal forvente at fungere som faglærer og instruktør i et eller flere fag, hvor du vil have ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen, herunder også øvelser og feltdage generelt.
Om dig
Du er oversergent, og har gerne erfaring fra en lignende stilling, ligeledes er det ønskeligt at du har erfaring fra INTOPS. Alternativ er du sergent, klar til at blive udnævnt til OS.

Du er et forbillede for dine kollegaer og en rollemodel for yngre befalingsmænd.

Du er afbalanceret i din ledelsesstil, og er ikke bange for at tage styring og stille krav til KMP yngre befalingsmænd når det er påkrævet.

Du er bevidst om din rolle som mentor, og bidrager til at højne niveauet i KMP befalingsmandskorps gennem din faglige overhøjde og under anvendelse af det personlige eksempel.

Du kan lide at arbejde i en enhed hvor tempoet til tider er meget højt, hvor udvikling af andre, samarbejde og faglighed er i højsædet.

Du skal kunne lide at undervise, og du skal være indstillet på at gennemføre relevante kurser i KMP interesse.

Du skal være i god fysisk form, og have bestået din FFB i 2020.

Det er et krav, at du har kørekort (B) og at du kan godkendes til HEM.

Det er ønskeligt, at du har infanteribaggrund, men ikke et ubetinget krav. Det er ligeledes ønskeligt hvis du har gennemført enten skydelærerkursus, infanterifaglærerkursus, køreinstruktør, køreassistent, FSU/FSK 160, instruktørkursus i førstehjælp inden for de sidste to år, Militær Fysisk Træner II eller III kursus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse, herunder ”faglærekursus”.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personligt tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef, kaptajn Heidi Kirkemann på telefon 41 38 55 10 eller mail på EFR-2B-300A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 19. april 2020. Tiltrædelse snarest muligt. Samtaler forventes gennemført løbende.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment 15 minutters kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater.
Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren. Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.

Efterretningsregimentet lægger stor vægt på at integrere nye kolleger, og vi har et meget velfungerende samarbejde med Varde og Esbjerg Kommuner i forhold til bosætning, uddannelsesmuligheder og partner job.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger.

Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

19.04.2020

Indrykningsdato

06.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent