Næstkommanderende til Division 19, KNUD RASMUSSEN-klassen


Næstkommanderende til Division 19, KNUD RASMUSSEN-klassen

Kunne du tænke dig et udfordrende job som næstkommanderende på et inspektionsfartøj, hvor du udvikler dine ledelsesmæssige kompetencer samtidig med, at du vedligeholder og udvikler dine navigatoriske og sømandskabsmæssige færdigheder i et af verdens mest udfordrende miljøer? Så er du måske vores nye næstkommanderende.
Om os
De tre inspektionsfartøjer i KNUD RASMUSSEN-klassen har deres primære operationsområde i Nordatlanten ved Grønland og sekundært i områder i regi af nationale og internationale opgaver. I vinterperioden vil inspektionsfartøjerne operere i Sydvestgrønland og forskydes oftest i sommerperioden nordpå til Thuleområdet eller Østgrønland for støtte til Slædepatruljen Sirius. Opgaverne er varierede og omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, støtte til det grønlandske samfund herunder fiskeriinspektion og isbrydningsassistance, redningsoperationer, søopmåling samt støtte til forskere.

Besætningerne ombord på KNUD RASMUSSEN-klassen udgøres til enhver tid af 19-21 personer, hvilket betyder at samarbejdet mellem befalingsmandsgruppen og den menige del af besætningen er tæt. Dette giver et godt og behageligt arbejdsklima med en uformel tone i en flad organisation. Hvert af skibene har reelt to besætninger, som løbende gennemfører udskiftning. Planlægningen fastlægges for et år af gangen, hvilket giver det enkelte besætningsmedlem stor indflydelse på planlægning af egne sejladsperioder.
Om stillingen
Du er som næstkommanderende chefens stedfortræder og fungerer endvidere som forvaltningsofficer, operationsofficer og vagtchef. Derudover er næstkommanderende ansvarlig for skibets hospital, Flight Deck Officer under operationer med helikopter, våbenofficer og sikkerhedsofficer.

Sejladsmønsteret er som udgangspunkt to måneder ude og to måneder hjemme. Besætningen skifter dråbevis, så du vil gøre tjeneste med medarbejdere fra både A og B besætningerne. Udskiftningsdatoerne for kommende år bliver fastlagt sidst på året, og sejlplanen udarbejdes i samarbejde med skibets anden næstkommanderende. Det betyder, at du selv har indflydelse på sejladsmønstret.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant og uddannet taktisk officer i søværnet. Alternativt er du erfaren premierløjtnant og kan realkompetenceafklares til næste niveau. Det vægtes højt, at du har gennemført Taktisk Officerskursus (TAC 671 og 672).
Du har solide navigations- og sømandskabsmæssige kundskaber og gerne sejladserfaring fra Nordatlanten samt kendskab til sejlads indenskærs på f.eks. Grønlands vestkyst.

Det falder dig naturligt at agere som chefens stedfortræder, og du har ambitioner om MMS og chefvirke i Division 19 på sigt.

Du arbejder selvstændigt, og du har gode ledelsesmæssige kompetencer i forhold til en mindre organisation, hvor alle udfylder nøglefunktioner om bord. Det er vigtigt, at du er motiveret og i stand til at arbejde i et miljø, hvor 19-21 mænd og kvinder skal få hverdagen til at fungere langt væk fra familien i længere perioder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Såfremt du er premierløjtnant, kan der indgåes en uddannelsesaftale og stillingen besættes ved aftale om funktion i højere stilling.

Fast tjenestested er Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, freddskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklælres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Du skal have blåt bevis.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til chef KNUD, kaptajnløjtnant Morten Havbæk Brandt på tlf. +45 4034 1550, eller email: 1EKNUD-CHB@mil.dk.
Alternativt Kaptajnløjtnant Bårdur Sandå, tlf. 7285 7551, e-mail: SCA-F-BEM01@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent ved Forsvarets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2020.
Stillingen er ledig til besættelse fra 1. maj 2020, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.04.2020

Indrykningsdato

04.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent