To delingsførere til 3. Uddannelseskompagni/ 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet


To delingsførere til 3. Uddannelseskompagni/ 2. Føringsstøttebataljon ved Førings-støtteregimentet

Brænder du for uddannelse af soldater, og kan du motivere personellet og tilsikre et højt uddannelsesniveau?
Har du gode evner indenfor planlægning og styring?
Om os
2. Føringsstøttebataljon består af en stab, et NATO kompagni; DCM-E (Deployable Com-munication and Information System Module Echo), 2 CISKMP samt 3 UDDKMP (benævnt Uddannelseskompagniet).

Uddannelseskompagniet består af 6 delinger, hvis primære opgave er at uddanne soldater i rammen af Hærens Basisuddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) til enten Totalforsvaret eller stående enheder i Hæren. En væsentlig del af opgaven er at gennemføre en målrettet, effektiv og motiverende basis- og reaktionsstyrkeuddannelse, som blandt andet skal danne grundlag for friskning af stående reaktionsstyrke.

Kompagniet tæller op mod 220 soldater, når vi er flest, heraf 38 befalingsmænd og 8 officerer. Det er med andre ord et stort og alsidigt kompagni, du kommer til at forrette tjeneste i, og hvor der er et stort fokus på trivsel og støtte på tværs af delinger.

I kompagniet hersker der en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og ledere. Der lægges vægt på, at alle medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Kompagniet består af tre HBU-delinger og to HRU-delinger, samt en kommandodeling indeholdende en forsyningssektion og uddannelsessektion.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange ofte er nye i kompagniet, men hvor vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet ofte tilskrives som årsag til at mange ønsker at forblive i kompagniet.
Om stillingen
Din primære opgave som delingsfører for en HBU-deling er at føre delingen under uddannelsen med henblik på at uddanne gode enkeltkæmpere. Herudover skal du udvikle og hverve emner til hærens reaktionsstyrkeuddannelse og grundlæggende sergentuddannelse, samt udvikle delingens befalingsmænd.

Som delingsfører har du ansvaret for den daglige administration af delingens værnepligtige samt planlægningen af arbejdsfordeling, opgaveløsning og arbejdstid for delingens befalingsmænd.

Du fungerer som faglærer i et eller flere fag, og har ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelse herunder også øvelser og feltdage generelt.

Du er forberedt på at indtræde som underafdelingens næstkommanderende eller uddannelsesstøtteofficer i disses fravær, med dertil hørende ansvar for uddannelsesplanlægning, logistik og koordination med andre enheder.

Stillingen er en tidsbestemt stilling i perioder 01 juli – 31. december 2020
Om dig
Du er løjtnant/premierløjtnant af reserven. Er dette tilfældet, vil du blive ansat tidsbegrænset.
Alternativt er du uddannet premierløjtnant af linjen i Hæren. Er dette tilfældet, vil du blive varigt ansat.

Du er helbredsmæssig godkendt i rammen af sundhedstriaden og har kørekort til minimum kategori B og gerne kategori C.

Du er uddannet på gevær M/95 familien og er uddannet militær fysisk træner I eller tilsvarende.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Derudover har du erfaring med mennesker og ledelse samt en forkærlighed for føring og ansvar. Du kan udvikle delingens personel gennem konstruktive tilbagemeldinger og positiv dialog. I forbindelse med planlægningsopgaver arbejder du effektivt og stringent under hensyntagen til tid og ressourcer. Du tilsikrer, gennem effektiv ledelse og styring, at delingens uddannelsesmål nås i rette tid.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingerne er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Michael N. Laursen på tlf. +45 4138 7100 eller via mail: FSR-2B-300A@FIIN.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 21. april. Samtaler forventes afholdt i uge 20.
Stillingen er ledig med tiltrædelse 01. juli 2020 eller snarest muligt herefter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Føringsstøtteregimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev, Holstebro og Fredericia.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvaret internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

21.04.2020

Indrykningsdato

03.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent