Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Operationsofficer til Afdelingen for Militære Cyberoperationer

Vil du bidrage til indsættelsen af FE’s kapacitet inden for cyberoperationer til støtte for Forsvarets operationer? Kan du sagsbehandle og koordinere på tværs inden for FE’s organisation, i Forsvaret og med udenlandske partnere samt formidle din viden til andre på en klar og tydelig måde?

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Som ansat i Computer Network Operation (CNO) kapacitetens Afdeling for Militære Cyberoperationer vil du skulle bidrage med planlægning af kapacitetens øvelsesvirksomhed, nationalt og internationalt, samt forestå sagsbehandling af doktriner, der vedrører kapaciteten. Du vil være en del af den samlede CNO-kapacitets bidrag til orientering og uddannelse af Forsvarets myndigheder, stabe, enheder og enkeltpersoner. 

 • Du skal bidrage til ledelsesstøtte og forestå udarbejdelse af afdelingens skriftlige produkter i form af briefinger, notater, koncepter og beslutningsoplæg som led i den fortsatte udvikling af CNO-kapaciteten. 
 • Du skal følge den nationale og internationale udvikling inden for cyberspaceområdet og omsætte din erhvervede viden til skriftlige produkter.
 • Du skal være beredt til at støtte kapacitetens indsættelse, herunder skal du kunne udsendes af afdelingen som cyberforbindelsesofficer.
 • Du skal deltage i og arrangere mødeaktiviteter med udenlandske partnere og i den forbindelse bidrage til den fortsatte udvikling af CNO-kapacitetens partnerstrategi.

Afdelingen har været fuldt operativ siden januar 2020 og udvikles fortsat. Du vil derfor få gode muligheder for at få indflydelse på udviklingen på området, herunder din egen opgaveløsning.

Du og din baggrund er vigtig
Vi forestiller os, at du har en bred erfaring som sagsbehandler på værns- eller styrelsesniveau og at dit virke er forankret i en solid operativ helhedsforståelse og høj faglighed. Vi forventer, at du tidligere har deltaget i operativt stabsarbejde, gerne i efterretningsmæssig sammenhæng. Planlægning af øvelser på operativt niveau vil være en del af din hovedopgave, og derfor vil det være en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med dette. Det vigtigste er, at du kan tilegne dig forståelse for, kan formidle og bringe kapacitetens karakteristika og potentiale i spil til støtte for Forsvarets operationer.

Du har gennemført MMS, Videreuddannelse-II/Ledere (VUT-II/L), Stabskursus eller andet tilsvarende kursus, og du har gerne erfaring fra udsendelse i INTOPS.

Dine engelskkundskaber – både i skrift og tale – er gode, og du har med fordel en interesse for informationsteknologi. Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har gennemført kurser inden for cyber- eller IT-områderne, eksempelvis kurserne ”Cyber Operations and Cyber Warfare” (COCW) og International Cyber Education (ICE) på Forsvarsakademiet eller lignende

Din nye arbejdsplads 
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden. Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt.

Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling.

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret videns organisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber.

Afdelingen for Militære Cyberoperationer leverer effekt til støtte for Forsvarets gennemførelse af operationer, og afdelingen indgår i FE’s Forsvarssektor. Afdelingen løser primært sine opgaver fra FE’s lokalitet på Amager, men Sagsbehandler Cyberoperationer vil have et omfattende samarbejde med medarbejdere fra såvel Forsvarskommandoen som Center for Cybersikkerhed, som ligger i det centrale København. 

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Stillingen besættes efter henhold til protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. 
Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som officer er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale
missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget, senest den 3. januar 2023.
Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted fra uge 2 og stiler mod en ansættelse fra 1. april 2023 Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 5006, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”INDBLIK” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Generel information


Tjenestested

Geografi

Skydebanevej, Dragør

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

03.01.2023

Indrykningsdato

24.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent