Elementleder til administrativ fællesskab på Flyvestation Aalborg


Elementleder til administrativ fællesskab på Flyvestation Aalborg

Brænder du for personeladministration af høj kvalitet? Trives du i en hverdag, hvor opgaverne kan ændres med kort varsel? Hvis du finder det attraktiv i en stilling, så har vi en elementlederstilling ved Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Administrative Fællesskab ledig til dig.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Administrative Fællesskab (VAF) er et administrativ fællesskab med ansvaret for at understøtte Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes personeladministration.

VAF består af en central administrationssektion og seks decentrale elementer, der i rammen af et virtuelt fællesskab har til opgave at varetage den daglige personeladministration indeholdende blandt andets tids- og rejseregistrering samt -afregning, støtte til rekrutterings- og udvælgelsesprocesser, bemanding, kursusbookning og generelle HR opgaver samt stedlig støtte for myndighedens områdechefer.

VAF består af ca. 25 medarbejdere med bred erfaring fra både den civile og militære del af vedligeholdelsestjenesten. Hvert decentralt element består af en elementleder, to til tre administrative medarbejdere og en kontorelev og referer til den centrale administration i Brabrand.

Vi prioriterer en professionel og initiativrig tilgang til vores arbejde, og vi sætter en ære i at levere service af høj kvalitet. Arbejdsmiljøet er præget af en uformel omgangstone, hvor vi løfter i flok og hjælper hinanden i mål.
Om stillingen
Som elementleder ved Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes administrative fællesskab på Flyvestation Aalborg bliver du ansvarlig for at understøtte både den lokale personeladministration og det administrative fællesskab.

Du bliver elementleder for to til tre administrative medarbejdere samt en kontorelev og nærmeste administrative sparringspartner for den lokale områdechef.

Du bliver en integreret del af den lokale ledelse ved Vedligeholdelsesområdet, hvor du ud over dine ledelsesmæssige opgaver i relation til dit personale, skal rådgive, vejlede og støtte områdechefen efter behov. Stillingen kræver endvidere et tæt samarbejde med de øvrige elementledere i VAF om opgaveløsning i det virtuelle opgavefællesskab.

Din funktion refererer til sektionschefen i det administrative fællesskab i Brabrand, og du vil være ansvarlig for at implementere centralt udstukne retningslinjer i dit lokale ansvarsområde.

Overordnet er det dit ansvar at tilsikre, at elementet løser to kerneopgaver, som er generel personeladministration og lokal stedlig brugerkontakt. Førstnævnte opgave består af alt fra tids- og rejseregistrering samt -afregning til generelle HR opgaver. Den anden opgave indebærer stedlig brugerkontakt og ad hoc støtte til områdechefen samt værkstedsledere i dit elements ansvarsområde.
Om dig
Du har suppleret din kontoruddannelse med akademiuddannelsen i ledelse. Du har erfaring med ledelse og personeladministration fra tidligere ansættelser og gerne fra Forsvaret.

Du har en udpræget evne til at arbejde selvstændigt og træffe lokale beslutninger under hensyntagen til de centralt besluttede principper og retningslinjer. Dette er vigtigt, fordi dit element er decentralt placeret i forhold til din nærmeste chef. Det er derfor essentielt, at du evner at navigere i krydspresset mellem centrale beslutninger og lokale ønsker og behov.

Du har en professionel indstilling til dit arbejde med lyst til kontinuerlig udvikling. Du formår at tilpasse din ledelsesstil afhængig af situationen, hvor du som rollemodel formår at skabe gode resultater gennem dine medarbejdere.

Du har et udpræget helhedssyn, arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Din kommunikation er entydig og letforståelig både i forhold til ledelsen såvel som øvrige medarbejdere.

Du er serviceminded og omstillingsparat. Desuden forventes det, at du besidder særligt stærke relationelle evner, da du vil indgå i arbejdsrelationer på tværs af geografi og niveauer. Slutteligt trives du i en foranderlig hverdag, hvor opgaverne kan ændres med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S fællesoverenskomsten). Basislønnen udgør pr. måned 31.306,17 kr. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kaptajn Martin Glindtborg Sønderby på tlf. 28 70 27 36. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 72 81 91 43.

Ansøgningsfristen er 28. februar 2020, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

28.02.2020

Indrykningsdato

14.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent