Rådighedsstilling - Flyassistent til Aircraft Mobility coordination Element ved Arktisk Kommando


Rådighedsstilling - Flyassistent til Aircraft Mobility coordination Element ved Arktisk Kommando

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende reservestilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge reservestillingen som reservebefalingsmand og flyassistent for Air Mobility Coordination Element ved Arktisk Kommando, som har hovedsæde i Nuuk.

Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.
Om os
Air Mobility Coordination Element (AMCE) indgår i operationsstøttesøjlen ved Arktisk Kommando. Elementet består udover dig af fem befalingsmænd/officerer. AMCE har til opgave at sikre, at Arktisk Kommando er i stand til at modtage udenlandske fly på vores lufthavne i krisesituationer og under øvelser.

Reservestyrkedelen af sektionen forøger sektionens kapacitet og kapabilitet ved forhøjet beredskab og deltager i uddannelse og øvelser, der sigter mod at opbygge og opretholde reservisternes parathed og kompetencer i deres designeringsfunktion.

De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.
Om stillingen
Arktisk Kommandos kriseorganisation oprettes ved forhøjet beredskab. Det kan eksempelvis være i forbindelse med naturkatastrofer og andre større hændelser. Etableringen af kriseorganisationen indebærer blandt andet, at der tilkaldes yderligere personel, herunder en flyassistent af reserven til Arktisk Kommandos Air Mobility Coordination Element (AMCE).

Du skal i reservestillingen som flyassistent i samarbejde sammen med din chef og kollegaer i krisesituationer og under øvelser, bistå i modtagelse af udenlandske fly på vores lufthavne – typisk Keflavik på Island og Kangerlussuaq i Grønland. Som en del af modtagelsen følger støtte til de indkomne flybesætninger herunder vejledning om hvilke faciliteter og ressourcer der forefindes på den aktuelle hub. Af andre vigtige opgaver er støtte til fordeling af lufttransport mellem de rådige fly, herunder vejledning vedr. mulighederne for interoperabilitet og samvirke flyene imellem. Hertil kommer at kunne bibringe de indkomne besætninger en forståelse for Arktisk Kommandos operations- og planlægningsprocesser, og deres rolle og muligheder i disse.

Du forventes, at blive indkommanderet i Danmark, i Grønland, i Island, på Færøerne eller hos vores internationale samarbejdspartnere i op til 15 dage om året.
Om dig
Du er oversergent med flyvevåbens- og/eller logistisk baggrund. Du har på et eller andet plan i din karriere erhvervet kendskab til gængse flytyper samt beskæftiget dig med luftoperationer og/eller lufttransport.

Idet en stor del af opgaven består i at vejlede udenlandske fly i lokale tekniske forhold, er det en stor fordel hvis du har en interesse i fly og flyrelateret teknik.

Du bliver tilknyttet et lille specialiseret team, som kan have afgørende effekt for udenlandske fly og besætningers evne til at operere bedst muligt. Dette stiller krav til dine samarbejds- og kommunikationsevner. Særligt er det et krav, at du er velfunderet i hverdagsengelsk, såvel som teknisk engelsk, for derigennem at kunne forstå og efterkomme ”kundernes” behov.
Ansættelsesvilkår
Reservestillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Henrik Skovhave på telefon +299 530731 eller via mail: fko-a-chs@fiin.dk.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfrist er den 8. marts 2020. Vi forventer at gennemføre samtaler i de to efterfølgende uger. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE. Reservestillingen ønskes besat den 1. april 2020 eller snarest derefter.

For at komme i betragtning til reservestillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

08.03.2020

Indrykningsdato

13.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent