Rådighedsstilling - Officer til Joint Operations Centre chefteam


Rådighedsstilling - Officer til Joint Operations Centre chefteam

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende reservestilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge reservestillingen som leder i Arktisk Kommandos JOC i Nuuk. De operative opgaver bærer præg af det internationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.

Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.
Om os
Joint Operations Centre (JOC) indgår i operationssøjlen ved Arktisk Kommando. Sektionens hovedopgaver er overvågning af aktiviteter i Arktisk Kommandos operationsområde og indsættelse af de tildelte kapaciteter, som Arktisk Kommando har stillet til sin rådighed (skibe, fly og siriuspatruljerne).

Reservestyrkedelen af sektionen forøger sektionens kapacitet og kapabilitet ved forhøjet beredskab og deltager i uddannelse og øvelser, der sigter mod at opbygge og opretholde reservisternes parathed og kompetencer i deres designeringsfunktion.
Om stillingen
Arktisk Kommandos kriseorganisation oprettes ved forhøjet beredskab. Det kan eksempelvis være i forbindelse med naturkatastrofer og andre større hændelser. Etableringen af kriseorganisationen indebærer blandt andet, at der tilkaldes yderligere personel, herunder en ledelsesstilling til Arktisk Kommandos JOC.

Som reservist ved Arktisk Kommando indgår du i Arktisk Kommandos reserveenhed og bliver designeret til en bestemt funktion. Du indkommanderes og virker i denne funktion i træningsøjemed samt i forbindelse med øvelser og uddannelse. Du skal desuden påregne at blive aktiveret i funktionen, såfremt Arktisk Kommando overgår til et højere aktiveringsniveau foranlediget af den operative opgaveløsning, fx ved naturkatastrofer, øget beredskab o.l.

Som en del af JOC chefteam vil du spille en væsentlig rolle i JOC arbejde med ledelse af operationer ved forhøjet beredskab og at indgå i operativt planlægningsarbejde i forhold til din designeringsfunktion. Din vigtigste opgave er at lede i tæt samarbejde med chef og næstkommanderende i JOC. Du vil endvidere få ansvaret for at være JOC primære deltager i operativt planlægningsarbejde.

Samtidig vil du opleve, at du får indsigt i Arktisk Kommandos operative aktiviteter. Arktis er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter. Desuden vil du få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i samarbejdet med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere og chefer.

Du forventes, at blive indkommanderet i Grønland i op til 20 dage om året.
Om dig
Du er major eller orlogskaptajn og gerne med erfaring fra flyvende eller sejlende tjeneste i det arktiske område.

Det er et krav, at du har solid ledelseserfaring. Samtidig er du en tydelig kommunikator, der formår at skabe relationer på alle niveauer. Det er en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling og operativ planlægning.
Ansættelsesvilkår
Reservestillingen er niveaufastsat til major eller orlogskaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på
17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.
Du skal være, eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte kommandørkaptajn Michael Hjorth på telefon +299 36 40 16 eller via mail: fko-a-chjoc@fiin.dk.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 8. marts 2020. Vi forventer at gennemføre samtaler i de efterfølgende uger. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE. Reservestillingen ønskes besat senest den 1. april 2020 eller snarest derefter.

For at komme i betragtning til reservestillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

08.03.2020

Indrykningsdato

13.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent