Driftsbefalingsmand og kørselsdisponent til Transportelementet ved Flådestation Frederikshavn.


Driftsbefalingsmand og kørselsdisponent til Transportelementet ved Flådestation Frederikshavn.

Er du oversergent med et godt overblik og indsigt i transport og logistik - så er den nye stilling som driftsbefalingsmand og kørselsdisponent i Transportelementet ved Flådestations Frederikshavn (FLS FRH) noget for dig.
Om os
Som en del af 3. Eskadre er FLS FRH kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at hjælpe Søværnet og Forsvaret; døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

FLS FRH består af en ledelse, et Garnisonselement og to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion; vi er i alt 57 medarbejdere.

Du vil blive en del af Transportelementet (TPE), som er en del af Basesektionen. Elementet består af 12 medarbejdere, der primært arbejder med den operative drift af flådestationen., herunder basehavnsydelser som eksempelvis transport, tankning fra tankvogn og løft med bl.a. mobilkran.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i et element med en varieret opgaveportefølje, og du vil som en del af Transportelementet deltage i løsning af en lang række forskellige opgaver.

Som driftsbefalingsmand og kørselsdisponent i TPE får du bl.a. til opgave at forestå den daglige visitering, planlægning og koordination af transportopgaver og andre kerneydelser, varetage opgaver som sikkerhedsrådgiver, samt bistår ifm. omskoling til bl.a. elementets køretøjer.

Foruden de daglige opgaver i TPE, forventes du at støtte ifm. gennemførsel af erhvervspraktikken ved FLS FRH, ligesom der vil være mulighed for, at indgå i tjeneste som forbindelsesofficer ved flådebesøg af udenlandske enheder.

Uden for normal arbejdstid vil du indgå i tørn som vagtassistent i stationsvagten ved FLS FRH. Der kan i tillæg forventes nogen rejseaktivitet i primært Danmark, ligesom udsendelse med de Maritime Støtteelementer (MSE), støtte til FRONTEX eller lignende kan forekomme.
Om dig
Du er oversergent og der lægges vægt på, at du har erfaring indenfor transport og logistik, og gerne erfaring fra andre dele af Forsvaret.

Som kørselsdisponent, er det ifm visitering af opgaver og i relation til omskoling formålstjenstligt, at du hviler på et bredt fagligt fundament og derfor enten ved ansættelse eller ved efteruddannelse har uddannelse som faglært godschauffør.

Du har det godt med en afvekslende hverdag med en variation af både administrative og praktiske opgaver.
Du er som person systematisk og god til at samarbejde, såvel som arbejde selvstændigt - altid med præcision og med helhedsforståelse for FLS FRH såvel som Søværnets og Forsvarets overordnede behov.

Af personlige kompetencer lægges der vægt på fleksibilitet, at du er ligefrem i din væremåde, og at du tager aktiv del i fællesskabet.
Du og din familie skal være forberedt på, at der i forbindelse med vagter og støtteopgaver vil forekomme arbejde om aftenen og i weekender.

Det er ønskeligt, at du har erfaring med SAP.

Sluttelig forventes det, at du er villig til i perioder at blive udlånt som afløser til Søværnets sejlende enheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nærmeste leder SSG Henrik Sørensen på tlf. 22 45 99 97, e-mail: 3E-FRH-LDTPE@mil.dk eller næstkommanderende ved FLS FRH OK Tommy Pedersen på tlf. 22 70 74 43, e-mail: 3E-FRH-NK@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 29. februar 2020, Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 3. Eskadre
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder – med unikke muligheder for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever. Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

29.02.2020

Indrykningsdato

13.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent