Chefsekretær/PA for Chefen for Flyverkommandoen


Chefsekretær/PA for Chefen for Flyverkommandoen

Er du velorganiseret og imødekommende og kan du bevare overblikket i komplekse og krævende situationer?
Så har du nu mulighed for en spændende stilling som chefsekretær/PA for chefen for Flyverkommandoen.
Om os
Flyverkommandoen er en del af Forsvarskommandoen. Chefen for Flyverkommandoen er øverste chef for Flyvevåbnet, og er ansvarlig for drift og styring af alle flyvevåbnets enheder.

Chefen for Flyverkommandoen er ansvarlig for at flyvevåbnets enheder er opstillet, uddannet og trænet og at de er klar til indsættelse eller opretholdelse af pålagte beredskaber. Det er chefens opgave at varetage de nødvendige internationale relationer med operative samarbejdspartnere.

Chefen for Flyverkommandoen støttes af en række rådgivere indenfor kommunikation, jura, økonomi, sundhed og det gejstlige område.

Chefen for Flyverkommandoen refererer direkte til forsvarschefen.

Stillingen indgår i Ledelsessektionen i Flyverkommandoen, som består af 12 militære og civile medarbejdere, samt tilknyttede rådgivere. Du skal indgå i det team, der er med til at skabe rammerne om chefens og stabschefens daglige virke. Ledelsessektionen omfatter medarbejdere, der i kraft af deres arbejdsområder arbejder meget selvstændigt. Samtidig er forudsætningen for en succesfuld opgaveløsning at alle arbejder sammen som et team. Det foregår i et uformelt arbejdsmiljø, og kræver vilje til at samarbejde, god kemi og ansvarsfølelse.
Om stillingen
Som chefsekretær/PA er din primære opgave at støtte chefen for Flyverkommandoen i hans daglige virke. Dette omfatter blandt andet koordination af aktiviteter, møder, kalender, modtagelse af indgående samtaler samt modtagelse, registrering og behandling af indgående post og udarbejdelse af udkast til besvarelser.

Du får ansvaret for koordination og ekspedition af chefens udgående post samt håndtering og korrekt opbevaring af klassificeret materiale. Det bliver din opgave at stå for koordination i forbindelse med chefens rejser, officielle frokoster, middage og receptioner. Du skal koordinere alle praktiske forhold omkring rejsestyring for chefen for Flyverkommandoen, herunder blandt andet rejsebestilling, indhentning af rejse og ferietilladelser ved Forsvarsstaben og koordination med chaufføren.

Derudover får du afgørende rolle i at støtte chefen med både intern og ekstern kommunikation på både SoMe- og mere traditionelle platforme.

Du skal koordinere og arbejde tæt sammen med chefens militærassistent og adjudant i løsningen af dine opgaver.

Foruden ovenstående opgaver, vil du periodevis støtte Flyvevåbnets chefsergent og stabschefens sekretær samt løse andre opgaver efter din sektionschefs bestemmelse.

Stillingen er placeret i Karup, og der vil kun i meget begrænset omfang være rejseaktivitet forbundet med stillingen.
Om dig
Du har stor erfaring fra lignende stillinger og relevante kvalifikationer med spidskompetencer indenfor planlægning og kommunikation.

Du skal kunne arbejde selvstændigt også med skriftlige opgaver, og kunne håndtere en række aktiviteter på samme tid. Samtidig skal du forstå betydningen af at være en del af et hold, der er afhængig af hinandens produkter og kvalitet i opgaveløsningen.

Opgaverne i sektionen løses ofte i et højt tempo og med korte deadlines, ligesom de har strategisk karakter og ofte vidtrækkende konsekvenser for Flyvevåbnet. Derfor skal du være en erfaren sagsbehandler med meget gode evner i forhold til at holde mange bolde i luften på en gang og samtidig holde fokus på både detaljen og helheden.

Du skal kunne formulere dig ubesværet i skrift og tale på dansk og engelsk, ligesom det forventes, at du har et godt kendskab til eller hurtigt kan sætte dig ind i anvendelse af Forsvarets almindeligt forekommende IT værktøjer, herunder SAP og ESDH systemer.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter gældende relevante overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet – til denne stilling, skal du sikkerhedsgodkendes til hemmelig.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebgýggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos MJ Jørgen Egballe. på telefon 72811693.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2020.
Samtaler afholdes umiddelbart herefter.
Tiltrædelse er snarest mulig.

Vi vil bede dig om at søge stillingen på linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesseret uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Hvis du vil høre mere om Forsvaret, så læs mere på www.forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Indrykningsdato

12.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent