Sagsbehandlere til Nationale Operationer – Søværnskommandoen (Genopslag)


Sagsbehandlere til Nationale Operationer – Søværnskommandoen

Opstilling af nationalt maritimt beredskab, planlægning af den nationale militære maritime opgaveløsning, søredning, havmiljø, samarbejde med civile myndigheder i ind- og udland. Det er blot nogle af de mange emner, du kan komme til at arbejde med her hos os i Søværnskommandoens sektion for nationale operationer (N5N). Vi glæder os til at byde dig velkommen som en af vores nye sagsbehandlere.
Om os
Vores fornemmeste opgave er at opstille beredskab, planlægge og indsætte maritime enheder til at håndhæve Danmarks suverænitet samt redde menneskeliv og værdier til søs. Derudover er vi kontaktpunkt og varetager Forsvarets interesser i maritime forhold, f.eks. når der planlægges på anlæggelse af vindmølleparker til havs eller skal etableres kabler på havbunden. Vores fagområde giver bred kontakt til både civile og militære myndigheder i og udenfor Rigets grænser, og de beslutninger der bliver taget her har direkte effekt på det operative område.

Søværnskommandoens sektion for nationale operationer (N5N) er fysisk placeret på Flyvestation Karup som en del af Forsvarskommandoen. Arbejdsområdets kompleksitet fordrer en høj grad af kontinuitet. Derfor ser vi også vidensdeling som en helt naturlig del af vores arbejdsrutiner.

Vi er 18 medarbejdere i sektionen, foruden Nationalt Maritimt Operations Center (NMOC). Tonen internt i N5N er fri og uformel, men vi lægger vægt på, at vores produkter er af høj kvalitet og leveres til tiden. Vi støtter hinanden på tværs af faggrænser, og åben dialog og kollegastøtte er en selvfølge.
Om stillingen
Sektionen søger tre militære sagsbehandlere til at besætte stillinger i henholdsvis sektionens operationselement, planlægningselement og havmiljøelement.

Opgaverne i stillingerne medfører en stor berøringsflade og kræver tæt koordination med samarbejdspartnere inden for Forsvaret og i en bred vifte af samfundets øvrige beredskaber og myndigheder. Du vil i stillingerne for eksempel skulle arbejde med opgaver og sagsbehandling inden for opstilling af beredskab, myndighedsudøvelse, beredskabssamarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere og evaluering i forhold til øvelsesaktivitet.

Som du kan læse af ovenstående, er N5N en sektion med et bredt felt af forskelligartede opgaver, hvilket også afspejler sig i de opslåede stillinger. Der vil i høj grad være mulighed for at finde den rette stilling til dig i forhold til dine interesser, ligesom der er rige muligheder for løbende at udvikle dine kompetencer. Det vigtigste for os er, at du har interesse for at arbejde med opgaver inden for nationale operationer. Fortæl gerne i din ansøgning om præferencer for visse dele af vores arbejde og andre mulige rammer for din tjeneste i sektionen.

Vi har en travlt hverdag, og du må påregne rejsedage, både indenfor og udenfor Danmark. Til gengæld vil der også være mulighed for hjemmearbejdsdage.
Om dig
Du forventes at være kaptajnløjtnant. Om du er af taktisk eller teknisk retning er ikke afgørende, idet opgaverne tilpasses dine kvalifikationer og kompetencer.

Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der ved en til tilfredsstillende egnethedsvurdering og indgåelse af uddannelseskontrakt kan ansættes i stillingen, med henblik på udnævnelse når uddannelseskontrakt og tjeneste er opfyldt tilfredsstillende.

Du har erfaring fra sejlende tjeneste, og ønskeligt også gerne stabstjeneste eller sagsbehandlererfaring fra NIV-III myndighed.

Du har gode kommunikationsevner – skriftligt såvel som mundtligt. Du er udadvendt, pragmatisk, fleksibel, løsningsorienteret og har gode samarbejdsevner - kompetencer der er nødvendige for, sammen med dine kollegaer og samarbejdspartnere, at sikre at sektionens opgaver løses til alles tilfredshed og til fordel for Søværnet.

Du er struktureret og er ikke bange for at samle bolden op hvis det er nødvendigt for opgaveløsningen og den videre proces.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2020. Samtaler forventes afholdt efter ansøgningsfristens udløb.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte OK Michael Tolstrup på telefon 72812053.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819141.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Indrykningsdato

12.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent