Erfaren sagsbehandler til J4 – logistiksektion ved Specialoperationskommandoen (M331).


Erfaren sagsbehandler til J4 – logistiksektion ved Specialoperationskommandoen (M331).

Brænder du efter at være med til at skaffe grej til specialoperationsstyrkerne og understøtte indsættelsen af Danmarks specialoperationsstyrker? Så er Specialoperationskommandoens logistiksektion noget for dig!
Om os
Specialoperationskommandoens opgaveløsning bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser og nationens sikkerhed.

Specialoperationskommandoen omfatter en Kommandostab samt Jægerkorpset og Frømandskorpset. Kommandostaben er bosiddende på Flyvestation Aalborg

Specialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber. Specialoperationskommandoen opstiller sammen med Belgien og Holland en Special Operations Component Command (SOCC), der i 2021 indgår i NATO beredskab.

J4 materiel- og logistiksektionens 10 medarbejdere varetager de logistiske funktioner i staben, herunder forsyning, materielkapaciteter, operativ logistisk planlægning (deployering og understøttelse af udsendte enheder) samt host nation support i forbindelse med aktiviteter med deltagelse af udenlandske styrker.
Om stillingen
Dine primære sagsområder vil være koordination af materielanskaffelser til Frømandskorpset og Jægerkorpset, herunder implementering af forsvarsforliget, der indeholder anskaffelse af nye kapaciteter og en udvidelse af specialoperationsstyrkerne, samt tungere sagsbehandling i forbindelse med udarbejdelse af analyser og stabsnotater indenfor området.

Du må forvente at få en bred kontaktflade i samarbejdet med øvrige dele af Forsvarskommandoen, samt Forsvarets Materiel- og indkøbsstyrelse.

Du vil blive inddraget i den generelle sagsbehandling af afdelingens øvrige områder, herunder den operative logistiske funktion i forbindelse med udenlandske øvelser og stabiliserings- og kapacitetsopbygningsaktiviteter i områder, hvor der ofte er behov for en utraditionel tilgang til opgaven, samt overordnet koordination af national logistisk støtte (Host Nation Support) i forbindelse med udenlandske specialoperationsenheders deltagelse i aktiviteter i Danmark.

Du kan forvente, at der udover det daglige virke som stabsofficer vil være øvelser og stabsuddannelser i forbindelse med opbygning af stabens evne til operativ indsættelse.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn er i stand til at arbejde selvstændigt, er initiativrig og har gode evner inden for kommunikation med fokus på evnen til at formulere dig skriftligt, samt planlægning og styring af pålagte opgaver.

Du er analytisk stærk og holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.

Det vil desuden være en stor fordel, hvis du har erfaring med stabstjeneste ved en styrelse eller niveau II myndighed, så du har en god forståelse for sagsbehandling og stabsprocesser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CHJ4 orlogskaptajn Aksel Primdahl på tlf.: 41 38 58 78.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2020, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 10 og 11. Stillingen er til besættelse per. 15. april 2020 eller snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Indrykningsdato

11.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent