Rådighedsstilling - Operationsassistent af reserven søges til Arktisk Kommando Forbindelseselement Færøerne


Rådighedsstilling - Operationsassistent af reserven søges til Arktisk Kommando Forbindelseselement Færøerne

Har du lyst til at prøve kræfter med en spændende reservestilling ved en kommando med internationalt fokus, og har du erfaring med maritim billedopbygning, opfordres du til at søge stillingen som operationsassistent af reserven ved Arktisk Kommando Forbindelseselement Færøerne i Tórshavn. De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.

Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til at skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.
Om os
Forbindelseselement Færøerne består af en fast stab på seks medarbejdere. Din daglige leder vil være operationsbefalingsmanden, der leder den daglige drift af operationsrummet. Derudover har Forbindelseselement Færøerne fire ansatte af reserven, som kan forstærke elementet efter behov.
Om stillingen
Som operationsassistent ved Arktisk Kommando Forbindelseselement Færøerne vil du komme til at spille en vigtig rolle i forstærkningen af operationsrummet under øget beredskab. Din primære opgave vil være at indgå i vagtholdstjeneste med ansvar for den maritime billedopbygning gennem betjening af operationsrummets systemer og kommunikationsudstyr i forhold til din designeringsfunktion. Derudover må du forvente at skulle udføre en række andre opgaver ved Forbindelseselementet. Eksempelvis transport og stabshjælperfunktioner.

Du forventes, at blive indkommanderet til tjeneste på Færøerne, i Grønland, i Danmark eller hos vores internationale samarbejdspartnere i op til 20 dage om året.
Om dig
Du er konstabel og gerne med erfaring fra tidligere tjeneste i det arktiske område. Du har erfaring med maritim billedopbygning gennem tidligere tjeneste som kampinformationsgast eller eventuelt som kommunikationsgast ved Søværnets enheder. Alternativt har du anden relevant erfaring fra tjeneste i et maritimt operationscenter.

Det er ikke et krav, at du er bosat på Færøerne, men det kan være en fordel.

Du skal kunne trives med at indgå i et mindre team, hvor opgaven er i centrum, og hvor faggrænser ikke er en begrænsende faktor. Det vil derfor være en fordel, at du også har en naturlig interesse for den tekniske side af systemerne.
Ansættelsesvilkår
Reservestillingen er på konstabelniveau og er på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren eller ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.
Du skal være, eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chefen for Arktisk Kommando Forbindelseselement Færøerne, kommandørkaptajn Jes Hultquist på telefon +298 541401 eller via mail: fko-a-chfef@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfrist er den 8. marts 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i de to efterfølgende uger. Samtalerne vil blive gennemført på VTC eller SKYPE. Såfremt du er bosat på Færøerne gennemføres samtale ved Forbindelseselement Færøerne i Tórshavn. Reservestillingen ønskes besat senest den 1. april 2020 eller snarest derefter.

For at komme i betragtning til reservestillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Torshavn

Lokation

Færøerne

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

08.03.2020

Indrykningsdato

10.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent