Maskinmand til dykkerskibet Søløven, Søværnets Dykkertjeneste (genopslag)


Maskinmand til dykkerskibet Søløven, Søværnets Dykkertjeneste (genopslag)

Er du en erfaren maskinmand, der har mod på en spændende og udfordrende hverdag i et teknisk miljø? Så er det lige dig vi har brug for.
Om os
Dykkerskibet SØLØVEN (SLOV) har basehavn på Marinestation Holmen i København ved Søværnets Dykkertjeneste (SDT). Skibet er en ombygget Standard Flex 300, der siden 2012 hovedsagligt har fungeret som uddannelsesplatform under diverse kurser, som udbydes af SDT. Skibet bliver endvidere brugt til andre dykkerrelaterede opgaver - f.eks. som platform for FKP-EOD.

Vores faste besætning består af 9 mand, hvor alle har en vigtig rolle i driften af skibet.

Dagligdagen uden for sejladsperioderne er bedst beskrevet som alsidig, idet arten af opgaver varierer meget blandt andet på grund af den forholdsvis lille besætning. Omgangstonen er uformel, og der bliver lagt stor vægt på en selvstændig tilrettelæggelse af det daglige arbejde, samt en veludviklet samarbejdsevne og villighed til at løse opgaver, som ikke nødvendigvis ligger inden for det faste arbejdsområde.

Når skibet er i basehavn, er der etableret tilkaldevagt, som foruden dig varetages af maskinsektionens 5 øvrige medarbejdere.
Om stillingen
Du vil indgå i det tekniske team om bord, bestående af TKO, MSB og fire maskingaster(MS). Du vil sammen med dine kollegaer stå for alt vedligehold samt drift af SLOV komplekse materiel.

Du vil have stor medindflydelse på planlægningen af almindelige arbejdsdage og afspadsering, da din daglige arbejdsgang vil blive planlagt i samarbejde med de øvrige i maskinsektionen. Der vil være mulighed for at udvikle sig løbende ved kurser og lignende i hjemmeperioderne.
Om dig
Du er struktureret i dit daglige virke og sætter pris på at sætte tingene i system, mens du håndterer ad hoc opgaver uden at miste fokus. Du har erfaring med drift og vedligehold af maskinsystemer på et skib – gerne på Standard Flex. Du kan lide at sejle og har afklaret forhold til at være væk hjemmefra i perioder. Det er en fordel, at du bor på Sjælland, da du vil indgå i en tilkaldevagttørn, og ikke kan overnatte ombord.

Krav:
Du skal være uddannet maskinkonstabel (MS, MS-AT, MS-EL).
Du skal være uddannet røgdykker.

Helbredskrav:
Du skal have en godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Du skal have en godkendt og registeret træningstilstandsprøve.
Du skal have grundvaccination.

Desuden vil det være ønskeligt hvis du har gennemgået manøvre- og maskinkontrolanlæg FLYV-Kl, teknikerudd. I SCSS (LYNGSØ), ferskvandsanlæg i søværnets skibe, dieselmotor MTU 16 V, køleteknik-elteknik, og FIIN NET administration SVN ENH.


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holmen, København.

Som en del af forsvarsforliget skal Søløven i 2023 flytte til Korsør, hvilket betyder at tjenestestedet bliver flyttet, dato for denne flytning er ubekendt.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Maskinbefalingsmanden på SLOV, Seniorsergent Lars Erik Jessen på tlf. 41 10 97 73. Mail 2E-SLOV-MSB@mil.dk
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 1. marts 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. april 2020 eller hurtigs muligt

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmen

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Indrykningsdato

10.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent