Erfarne ledere med appetit på samarbejde og udvikling


Erfarne ledere med appetit på samarbejde og udvikling

Vil du være med til at sørge for, at over 20.000 soldater og medarbejdere i det danske Forsvar får en øget effekt af IT i koncernen, får et stærkere cybersikkerhedsniveau og samtidig opnår de planlagte effektiviseringer?
Så er du muligvis én af de tre chefer, vi søger til vores regionale IT-servicecentre i Nordjylland, Karup og Midtjylland samt Syd- og Vestjylland.
Om os
Du bliver en del af Forsvarets Program It-konsolidering og Transformation (PIT) som skal stå for at konsolidere og transformere it i hele Forsvarsministeriets koncern, som en del af Forsvarsforliget 2018-2023.

Opgaven forventes tidsmæssigt at forløbe i hele forligsperioden og medfører forandringer af arbejdsprocesser, fornyelser af IT-installationer, løsninger og samarbejdsrelationer på tværs af koncernen. Programmet skal bidrage til en bedre og mere effektiv støtte på IT-området, både på det administrative område til styrelser og stabe og på det operative område, hvor det er den militære indsats, der er i fokus.

Projektchef Darran Mear siger: ”Som regionschef vil man få stor indflydelse på, hvordan Forsvarets lokale it-organisation fremover skal løse sine opgaver – både på den kundeorienterede side og i den interne opgaveløsning. Det vil blandt andet have betydning for vores mål om at gøre kundeservicen endnu bedre og skabe mere ensartede procedure på tværs af lokationer.”
Om stillingen
Som Regionschef vil du have ansvar for en sektion med geografisk spredte enheder. Du skal varetage den overordnede ledelse af sektionen og sikre, at sektionen leverer de efterspurgte produkter/services til tiden og med den rette kvalitet. Enheden er under opbygning, og du vil derfor få mulighed for at præge udformningen og resultatet.

Du får stor frihed til at løse opgaverne inden for de givne rammer. Opgaveporteføljen er bred og varieret, ligesom du også er ansvarlig for opgaver, der løses på tværs af flere styrelser i Forsvarsministeriet. Du vil derfor få en bred berøringsflade med hele koncernen og mulighed for at skabe dig et bredt netværk i Forsvaret.

”Vi går ind i en meget spændende periode, hvor vi skal designe organisationen, og som regionschef vil det være en vigtig opgave at bidrage til dette og samtidig klæde medarbejderne godt på til at løse opgaverne. Desuden vil man indgå et stort tværfagligt fællesskab, hvor vidensdeling er i højsædet”, uddyber Darran Mear.
Om dig
Vi søger både civile og militære ledere til disse stillinger. Som civil ansat, skal du have en akademisk uddannelse og som militær ansat, skal du være major/orlogskaptajn.

Det er at foretrække, at du har erfaring fra andre lederstillinger, og gerne inden for det offentlige.

Brænder du for forandringsledelse og organisatorisk udvikling? Og ønsker du en lederstilling, hvor du kan inspirere dine medarbejdere til at yde deres bedste? Så er dette muligvis din næste lederstilling.

”Som regionschef vil man i høj grad få mulighed for at få erfaringer ud over det sædvanelige, fordi vi skal være nytænkende. En progressiv tilgang og en servicemindet teamplayer er derfor særligt værdsat,” pointerer Darran Mear.

Det er afgørende, at du kan holde styr på flere opgaver ad gangen, arbejder selvstændigt og udviser initiativ. Vi ser gerne, at du er i besiddelse af gode analytiske evner og kan favne mange emner og forskelligartede opgaver. Stillingen stiller derfor krav til din helhedsorientering, fleksibilitet og professionalisme.

Forsvaret er en unik arbejdsplads, og det kan til tider være udfordrende at være leder i en så stor organisation. Men hvis du har mod på at tage udfordringerne op, så garanterer vi en stilling, hvor du har store muligheder for at udvikle dine lederegenskaber og skabe din egen karriere.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Hvis du ikke allerede er fastansat, vil der være tale om en midlertidig stilling med udløb ultimo 2022.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som officer har du pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller hvis du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Hvis du er officer, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Arbejdspladsen vil være efter aftale inden for følgende regioner: Nordjylland, Karup og Midtjylland samt Syd- og Vestjylland.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektchef Darran Mear på 4194 6263.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen eller løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til
HR-konsulent Annette Karlsen 7281 9170 (træffes ikke i uge 7).

Ansøgningsfristen er 1. marts 2020.

Vi holder samtaler løbende, så hvis ovenstående har vakt din interesse, send os da en ansøgning vedhæftet relevant dokumentation for uddannelse mm. hurtigst muligt.

Stillingerne er til besættelse snarest muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Indrykningsdato

07.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent