Faggruppeleder - korpsmester til Beredskabsstyrelsen Midtjylland


Faggruppeleder - korpsmester til Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Faggruppeleder - Korpsmester til Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Er du en handlekraftig leder, har du analytiske evner, teknisk forståelse, ledelsesmæssige og voksenpædagogiske evner samt en god fysik…?

Så har Beredskabsstyrelsen Midtjylland en officersstilling som faggruppeleder ledig til besættelse den 1. maj 2020.
Om os
Beredskabsstyrelsen Midtjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Herning, og udgør det statslige overbygningsberedskab i Midtjylland. Primæropgaven er operativt beredskab, herunder uddannelsen af ca. 120 redningsspecialister (værnepligtige) om året, samt vedligeholder uddannelserne for ca. 125 frivillige.

Uddannelsesafdelingen, hvor stillingen er placeret, er en dynamisk enhed med ca. 22 officerer og mellemledere, som varetager uddannelse og en stor del af de operative opgaver ved afdelingen.
Om stillingen
Dit arbejde spænder over en række opgaver, fra daglig planlægning og ledelse i faggruppen for både befalingsmænd og værnepligtige, praktisk instruktørvirke samt aktiv deltagelse i ledelsen af den samlede uddannelsesenhed.

Du skal indgå som 1. vagthavende i Beredskabsstyrelsens døgnvagt. Det forventes endvidere, at du deltager i Beredskabsstyrelsens internationale beredskab.

Som officer i Beredskabsstyrelsen indgår du i en moderne organisation, der løser opgaver i samarbejde med bl.a. det kommunale redningsberedskab, Politiet, Forsvaret, Fødevarestyrelsen, Udenrigsministeriet og Internationale myndigheder.

Du må regne med, at det ved ansættelse som leder i Beredskabsstyrelsen kan blive nødvendigt at flytte tjenestested, f.eks. som et led i din videre karriere.
Om dig
Du er faglig dygtig, evner at tænke i helheder og sammenhænge og har øje for udvikling. Du arbejder selvstændigt og systematisk, men har samtidig fornemmelse for, hvornår det er relevant at sparre og inddrage andre i opgaverne. Dine samarbejdsevner er gode, og du interesserer dig for tværfagligt samarbejde.

Din profil passer, hvis du kan sige ja til flere af nedenstående punkter:

• Du er på nuværende tidspunkt ansat som officersaspirant eller korpsmester ved en af Beredskabsstyrelsens afdelinger.
• Du har flere års erfaring fra en uddannelsesenhed og som vagthavende i Beredskabsstyrelsens døgnvagt.
• Du har en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau/diplomniveau.
• Du er god til at omgås mennesker og har udprægede samarbejdsevner.
• Du har flair for og lyst til at lære fra dig som underviser og sparringspartner.
• Du trives i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor pludselige ændringer er dagligdag.
• Du kan se og forstå helheder og sammenhænge.
• Du fokuserer på resultater.
• Du viser initiativ og møder udfordringer med et positivt sind.
• Du har en god fysik og en stærk psyke.

Selvom funktionen indebærer en del ledelse og administration, skal du have lyst til praktisk tjeneste, ligesom du skal være forberedt på tjeneste, uddannelses- og øvelsesaktivitet udenfor normal arbejdstid.

Vi har fokus på, at du løbende får udviklet dine kompetencer, så de passer til dine daglige arbejdsopgaver.

Du skal forvente uddannelses- og øvelsesaktiviteter uden for normal arbejdstid.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter korpsmestre. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte uddannelseschef Peter Visti Svendsen på telefon 96 26 76 50 eller stabschef Lars Michael Mortensen på telefon 96 26 76 20.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 3. marts 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11 eller 12.

Ansættelse er 1. maj 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Herning

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

03.03.2020

Indrykningsdato

07.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent