Juridisk studentermedhjælper til Forsvarsministeriets Auditørkorps


Juridisk studentermedhjælper til Forsvarsministeriets Auditørkorps

Er du juridisk skarp, og trives du med faglige udfordringer, så er du måske vores kommende studentermedhjælper ved Forsvarsministeriets Auditørkorps, Generalauditoriatet.

Om os
Forsvarsministeriets Auditørkorps er en uafhængig efterforsknings- og anklagemyndighed under Forsvarsministeriet, der primært efterforsker og behandler straffesager i ind - og udland. Forsvarets Auditørkorps beskæftiger i alt ca. 25 medarbejdere (jurister, efterforskere og administrativt personale), fordelt mellem auditørembedet med et mindre afdelingskontor i Københavnsområdet og Generalauditoriatet i København.

Stillingen som studentermedhjælper er placeret i Generalauditoriatet, der fungerer dels som øverste påtalemyndighed i militære straffesager, herunder som klage- og tilsynsmyndighed, dels som øverste administrative organ i Forsvarets Auditørkorps. Derudover varetager Generalauditoriatet en række andre opgaver, herunder bistand til Hjemmeværnsmyndigheden i personvurderingssager.
Om stillingen
Vi tilbyder dig et studierelevant job i et spændende fagligt miljø. Du vil primært komme til at beskæftige dig med at udarbejde strafferetlige vurderinger af nye ansøgere til hjemmeværnet og hjemmeværnets nuværende medlemmer samt være ansvarlig for ajourføring af vores juridiske bibliotek. Endvidere forventes du at varetage forskellige forefaldende opgaver af administrativ og praktisk karakter.
Om dig
Du er jurastuderende med minimum et par års relevant studieerfaring. Du har interesse for strafferet og har bestået faget på grunduddannelsen med en god karakter.

For at blive en succes i stillingen, er det en forudsætning, at du er ferm til informationssøgning. Der udover lægger vi vægt på, at du arbejder selvstændigt, koncentreret og omhyggeligt. Har du kendskab til elektroniske sags - og dokumentstyringssystemer, er dette en fordel, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter gældende overenskomst.

Din ansættelse som studentermedhjælper er betinget af, at du er aktivt studerende og indskrevet som stud.jur. ved en højere læreanstalt. Din ansættelsesperiode vil blive tidsbegrænset til forventet udløb af din studietid.

Vi udviser fleksibilitet i forbindelse med dine ferier og eksamensperioder, men vi forventer også, at du er fleksibel i perioder med stor arbejdsbelastning. Generelt tilstræber vi en gennemsnitlig arbejdstid på ca. 15 timer pr. uge.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde en sikkerhedsgodkendelse gennem hele dit ansættelsesforhold.

Forsvarsministeriet med underliggende myndigheder er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Vil du vide mere
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til fuldmægtig Tilde Hove Jacobsen på tlf. 7281 1023. Har du spørgsmål til løn - og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Anett Kronborg på tlf. 3266 5701.

Sådan søger du
Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Ansøgningen bilagt dokumentation for uddannelse samt oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse bedes fremsendt. Har du ikke mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 28. februar 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 10.

Om Forsvarsministeriets Auditørkorps (FAUK)
Den militære anklagemyndighed er i hovedsagen opbygget på tilsvarende måde som den civile anklagemyndighed. Påtale i militære straffesager tilkommer Generalauditøren og Auditøren, der i forhold til retsplejeloven træder i stedet for de civile offentlige anklagere, rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

Generalauditoriatet varetager også en række andre opgaver, herunder sager om strafferetlige vurderinger af ansøgere til hjemmeværnet og hjemmeværnsmedlemmer. Du kan finde flere oplysninger om Forsvarsministeriets Auditørkorps på vores hjemmeside: www.fauk.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Kastellet

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

28.02.2020

Indrykningsdato

05.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent