Vognkommandør på pansret mandskabsvogn Piranha V til 1. kompagni


Vognkommandør på pansret mandskabsvogn Piranha V til 1. kompagni

Vognkommandør søges til Piranha V (PIR V)
Om os
1 KMP/II JDR – i daglig tale Viking KMP – er et stående MEKINFKMP. Kompagniet er pt i en reorganiseringsfase efter udsendelse til OIR i 1. halvår 2019.

Kompagniet modtog Hærens nye PMV, Piranha V, i oktober 2019 og vil i 2020 gennemføre træning med henblik på at være klar til at indgå i NATO beredskab, med resten af II JDR i hele 2021.

Kompagniet har et stærkt sammenhold og vi har en åben kultur og uformel omgangstone, hvor der altid lyttes til gode forslag, uanset hvem der stiller dem.

Vi tager godt imod nye medarbejdere og tilbyder forskellige muligheder for faglig udvikling.
Om stillingen
Hærens nye pansrede mandskabsvogne af typen Piranha V, er en væsentlig opgradering af beskyttelsesniveauet og operationsrækkevidden for kompagniets soldater, ligesom det giver nye
muligheder for koordination i indsættelse af kompagniets virkemidler, blandt andet igennem indfasning af Hærens Taktiske Kommunikationssystem.

Sammenfattet stiller dette store krav til besætningerne på køretøjet, idet operationstempoet, rækkevidde af de køretøjsbaserede våbensystemer, og mobilitet alle bliver væsentligt forøget.

Under indsættelse vil du være ansvarlig for indsættelse af køretøjets stabiliserede våbensystem til støtte for infanterigruppens kamp. Vognkommandøren på den enkelte pansrede mandskabsvogn koordinerer i samarbejde med sin gruppefører, hvor, hvordan og hvornår, køretøjets våben bringes i stilling.

Det er således vognkommandørens opgave at øve sin besætning, bestående af en kører og en skytte, i hurtigt at kunne indtage en stilling og nedkæmpe mål. Det kræver, at du som vognkommandør på en pansret mandskabsvogn Piranha V sørger for, at køretøjet altid er klar til indsættelse med kort varsel.
Om dig
Du har tidligere tjeneste fra kamptropperne, gerne fra et mekaniseret eller pansret infanterikompagni, og du kender til infanteridelingens standarder.

Du er selvstændig og udviser initiativ ved selv at opsøge opgaver, såvel i felten som i den daglige tjeneste.

Du stiller krav til din besætning i forhold til opretholdelse af beredskabet på dit køretøj, og du går forrest med det gode eksempel, hvad enten der skal kæmpes eller vedligeholdes.

Du har gennemført eller kan/vil gennemføre uddannelse til korporal.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Hærens Konstabel og Korporal forening.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau, og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Morten Neldeberg Nielsen på telefon 72 82 34 34 eller på mail JDR-2B-100A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. marts 2020 og samtaler forventes gennemført i uge 11.

Stillingen er til besættelse den 1. april 2020, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Indrykningsdato

05.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent