Søværnets Center for Taktik søger kaptajnløjtnant som faglærer indenfor havmiljø- og fiskeriofficers specialet.


Søværnets Center for Taktik søger kaptajnløjtnant som faglærer indenfor havmiljø- og fiskeriofficers specialet.

Har du lyst til et udviklende job med fokus på undervisning og træning af Forsvarets specialister i havmiljø og fiskeriinspektion? Tror du på frihed under ansvar og vil du gerne gøre en direkte og mærkbar forskel for vores sejlende enheder? Så bør du søge stillingen som faglærer og sagsbehandler i en velfungerende og engageret faggruppe, der hver dag er med til at udvikle og forbedre Søværnets opgaveløsning.

Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse.

Vores hovedopgave er at uddanne og bidrage til træning af Søværnets besætninger og vores primære kursusdeltagere i denne forbindelse er KI- og KU- stampersonel, vagtchefer og taktiske officerer. TAC uddanner tilsvarende Søværnets personel indenfor Navigation, Søredning og myndighedsopgaver (Fiskeri og Havmiljøopgaven)

TAC er organisatorisk et fagcenter tilknyttet Søværnets 2. Eskadre.

TAC er beliggende i Frederikshavn.

Find os også på Facebook.
Om stillingen
Du bliver faglærer og sagsbehandler i faggruppe SAR og Navigation og du får primært ansvaret for planlægning, udvikling og gennemførelse af uddannelser inden for fiskeri og havmiljø. Du kan, efter behov og opnåede kvalifikationer, assistere faggruppens øvrige medarbejdere med afholdelse af navigations- og SAR-kurser i simulatoren.

I forbindelse med planlægning af kurser koordinerer du med en række eksterne undervisere og specialister, og i samarbejde med dem videreudvikler du kurserne.

Derudover bliver det din opgave at deltage i havmiljøøvelser. Både for at støtte enhederne og for at du kan udvikle din viden og dine kompetencer.

Muligheden for at fordybe dig i faglige emner er stor og afhænger i første omgang af, hvad din faglige erfaring bringer med ind i stillingen. Derudover opstår løbende behovet for viden og indsigt i nye emner, som du vil skulle sætte dig ind i for at kunne videreføre det til udvikling af vores kurser og uddannelser.

TAC lægger stor vægt på, at undervisning gennemføres efter de nyeste principper. Du vil blive en del at dette udviklingsarbejde, der sigter mod Blended Learning og Fjernundervisning.

Stillingen er i udgangspunkt med fast tjenestested i Frederikshavn, og tjenesten vil, når der afholdes kurser, primært finde sted på TAC. Du skal påregne 20-30 rejsedage på årsbasis i forbindelse med mødeaktivitet, og da nogle af kurserne afholdes som internatkurser uden for tjenestestedet.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar. Der er udpræget mulighed for at planlægge din egen arbejdstid, hvilket gør det lettere at få hverdagen til at hænge sammen, også selv om du ikke bor i Nordjylland.

En stor del af opgaveløsningen på TAC er tværgående med bidrag fra flere faggrupper, hvilket kræver gode samarbejdsevner og helhedsorientering.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant, og du har ønskeligt erfaring fra sejlende tjeneste på Søværnets miljøenheder og/eller enheder der udfører Fiskeriinspektion. Der vil på sigt være mulighed for at gennemføre MMS i forbindelse med havende tjeneste, hvis du bliver optaget.

Såfremt du er erfaren premierløjtnanter i gang med VUK eller står foran at skulle gennemføre VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du skal have lyst til at undervise, og mod på at udvikle dine pædagogiske evner efter de nyeste principper.

Det er ikke et krav, at du forud for ansættelsen har specifik erfaring med fagområdet, men du skal have en interesse for det, og du skal have lyst og drivkraft til at fordybe dig videre.

TAC er fokuseret på at kompetenceudvikle den rette person. En sådan udvikling kan være gennemgang af relevant videreuddannelse - nationalt som internationalt - og udvekslingsforløb med danske eller udenlandske myndigheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen er ledig til besættelse. Fast tjenested vil i udgangspunkt være Frederikshavn, men der er tilsvarende mulighed for at blive ansat med fast tjenestested i Korsør.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte faggruppeleder SAR/NAV, orlogskaptajn Anders Elgaard, på telefon 72 85 53 80 eller mail 2E-TAC-UD601@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt snarest efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat 1. april 2020 eller snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Indrykningsdato

05.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent