Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Datascientist med interesse for kritisk it-infrastruktur og cybersikkerhed

Har du viljen og evnerne til at arbejde med Danmark kritiske it-infrastruktur i et unikt og banebrydende projekt? Vi søger en løsningsorienteret dataspecialist med interesse for funktionel dataanalyse samt fagligt drive, motivation og fokus på de gode ideer.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Vores overordnede opgave er at bistå myndigheder og virksomheder inden for kritisk infrastruktur med at kunne imødegå cyberangreb og de potentielt destruktive effekter, som truer stabiliteten og integriteten af samfundet. Dit arbejde med kritisk it-infrastruktur vil udgøre et substantielt bidrag til CFCS’ mission. Du vil indledningsvist arbejde med et initiativ inden for National Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed. Initiativet har blandt andet til formål at etablere et mere detaljeret og dybdegående overblik over samfundsvigtige funktioner i Danmark og den underliggende it-infrastruktur. Overblikket skal understøttes af en matematisk analysemodel som løbende kan opdateres.  

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:
•    udvikling af en probalistisk analysemodel
•    samarbejde med eksterne interessenter om levering af data i høj kvalitet samt etablering af data pipeline
•    dataanalyse
•    koordination med driftsorganisationen med henblik på solid forankring af analysemodellen og etablering af processer for løbende opdatering

Flere af opgaverne vil blive løst i samarbejde med eksterne eksperter inden for området, samt med bistand fra understøttende afdelinger.

Din hverdag vil blive præget af samarbejde i mindre teams. Der vil være perioder med fordybelse i konkrete opgaver omkring dataanalyse og analysemodeller. Teamet vil også løfte mere udadvendte opgaver omkring kontakt til relevante samarbejdspartnere om leverancer af data til projektet. Der kan forekomme begrænset rejseaktivitet.

Du og din baggrund er vigtig
Du har en uddannelsesmæssig baggrund inden for data science, data engineering eller matematik, statistik eller økonomi. En baggrund inden for it-sikkerhed med faglige kompetencer inden for ovenstående områder vil også være relevant.
Du har erfaring med modellering og dataanalyse, samt en god forståelse for design af datamodeller. 

Vi forventer at du har en bred interesse i it-sikkerhedsmæssige problemstillinger, beredskab og beskyttelse af kritisk infrastruktur, samt rådgivning af kunder og eksterne interessenter. Indblik i den lovgivningsmæssige ramme for beskyttelse af kritisk infrastruktur, herunder Beredskabsloven og forpligtelser til den nationale krisestyringsorganisation, er en fordel.

Du skal have lyst til at indgå i konstruktive partnerskaber med vores kunder og andre eksterne interessenter. Vi forventer selvstændighed i opgaveløsningen og en motivation for at levere løsninger af høj kvalitet. 
Der er gode muligheder for videreuddannelse og specialisering. Stillingens placering i et tværfagligt miljø giver gode mulighed for læring og indblik i relaterede faglige områder.

Din nye arbejdsplads 
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden. 
Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling. 

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber. 

Du vil indgå i en nyoprettet enhed, hvor vi arbejder med CFCS’ kerneopgaver inden for Kritisk Infrastruktur og Beredskab. Enheden varetager derudover koordinationen af CFCS’ indsats inden for det Nordatlantiske område.
Vi samarbejder med myndigheder og private interessenter inden for kritisk infrastruktur. Derudover arbejder vi på tværs af CFCS’ områder og kapaciteter, og bidrager og nyder godt af den synergi som opstår i samspillet mellem en række fagligt dygtige enheder inden for IT-sikkerhed.

Placeringen i Forsvarets Efterretningstjeneste betyder at vi kan arbejde efterretningsbaseret, og dermed skabe et unikt grundlag for vores daglige arbejde med it-sikkerhed.

Vi ser frem til at byde dig velkommen til en enhed hvor den høje faglighed, det gode kollegaskab og en professionel tilgang til enhedens kerneopgaver går hånd i hånd. 

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Skatteministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler. 

Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Som i resten af forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.  

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget, senest den 7. december 2022.

Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted uge 50 og stiler mod en ansættelse fra 1. marts 2022. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2214, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”INDBLIK” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

Generel information


Tjenestested

Geografi

Østbanegade, København Ø

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

07.12.2022

Indrykningsdato

14.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent