Flyvevåbnet søger observatører til FENNEC helikopteren


Flyvevåbnet søger observatører til FENNEC helikopteren

Eskadrille 724 under Helicopter Wing Karup søger operativt flyvende besætningsmedlemmer til Fennec helikopteren.
Om os
Helicopter Wing Karup (HW KAR) har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. HW KAR træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. HW KAR støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår HW KAR basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Under HW KAR findes Eskadrille 724. Vi er en dynamisk, fleksibel, operativ eskadrille, der støtter både militære og civile myndigheder med hovedvægten på specialoperationer og støtte til politiet. Vi løser komplekse opgaver i højrisiko miljøer, både dag og nat.

Enheden startede som et kompagni i Hærens Flyvetjeneste, og blev i 2004 underlagt Flyvevåbnet som Eskadrille 724 (ESK724). Enhenden har til dato været udsendt i Makedonien, Kosovo, Irak og Afghanistan.

Vi er en mindre sammentømret enhed, der stiller store krav til medarbejderne i form af kompetencer, faglige og personlige egenskaber, fleksibilitet og evner til at operere og omstille sig hurtigt i en dynamisk og krævende hverdag.
Om stillingen
Observatørens primære opgave er flyvning som operativt besætningsmedlem på Fennec helikopteren. Observatøren fungerer som systemoperatør og navigatør, og som oftest har observatøren den taktiske kommunikationen med enhederne på jorden.

I samarbejde med piloten eller andre besætningsmedlemmer, skal observatøren bidrage til planlægningen samt udførelsen af missionerne. Observatøren skal kunne lette og lande helikopteren som back up for piloten, hvorfor der gennemføres uddannelse i flyvning af Fennec helikoperen.

Forud for - og under din ansættelse i ESK724 vil du løbende modtage vedligeholdende uddannelse, almindelig militær uddannelse, funktionsuddannelse m.v.

Du vil få faglærer- eller instruktøropgaver i ESK724. Stillingen kræver stor taktisk indsigt i operationers planlægning og udførelse, som kræver en del efteruddannelse, eksempelvis planlægning af specialstyrkeoperationer.

Du skal kunne udføre jobbet både i varmt miljø, som ørken, såvel som koldt, bjergrigt miljø, eks. Arktis.

Du indgår tillige som observatør i Beredskab Danmark vagten, der er en turnusvagt til rådighed for politiet.
Om dig
Du er sergent eller oversergent. Alternativt er du; korporal, overkonstabel eller specialist og vurderet egnet til højere funktionsniveau.

Du skal kunne handle kontrolleret og tage ansvar i situationer, hvor dit og/eller andres liv er afhængig af din indsats.

Du skal være positiv og god til at samarbejde, særligt i stressede situationer. Ligeledes skal du være fleksibel og forvente, at være væk på opgaver varierende fra få timer til flere uger, samt forvente en del weekendarbejde. Opgaverne kan opstå med kort varsel, og derudover kan der komme udsendelser, kurser med mere.

Følgende skal yderligere være opfyldt:
- Du skal være egnet til international tjeneste.
- Dine engelskkundskaber skal være minimum SLP 3-3-3-2.
- Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM.
- Du skal have bestået Forsvarets basiskrav.

Du vil i løbet af afprøvningsperioden skulle erklæres egnet helbredsmæssigt til operativ flyvning, inkluderende egnet tandstatus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en erfaren sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. udnævnelse til oversergent.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadrille 724 myndighedsbefalingsmand SSG L.D. Thorsager på mail HW-724-007@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 28. februar 2020.

Bemærk at der til stillingen vil være en afprøvningsproces. Først og fremmest imødeses en ansøgning fra en motiveret medarbejder!

Hvis du på baggrund af denne udvælges, vil du efter aftale med ESK724 blive indkaldt til en informationsdag på Flyvestation Karup, denne afholdes den 11.marts 2020 kl.1530. Efter en generel information om uddannelsen og jobbet, vil der være et individuelt interview med ESK724 ledelse samt kursusleder.

Går du videre herfra skal du gennem en afprøvning, ved Forsvarets Rekruttering. Denne afprøvning vil blive afholdt over 2 dage i hhv. uge 16 og 19. Afprøvningen i uge 16 gennemføres i Karup, mens afprøvningen i uge 19 gennemføres i Jonstruplejren.

Udvælges du efter afprøvningen, indkaldes du til Flyveskolen i Karup, for start på besætningsmedlemsuddannelse (BMU) mandag d. 31. august 2020. Ved beståelse af BMU og efterfølgende udvælgelse, starter du i ESK724 Training Flight. Her foregår omskoling på helikoptertypen, og selve den operative omskoling.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

28.02.2020

Indrykningsdato

30.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent