Erfarne proceskonsulenter med fokus på kontrolmiljø


Erfarne proceskonsulenter med fokus på kontrolmiljø

Vil du være med til at videreudvikle vores styrelses fundament og medvirke til implementeringen af forbedrede processer i hele Forsvarets koncern?
Så har vi brug for dig som vores nye kollega i Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse i Hjørring.

Grundet opgavetilgang søger vi et antal nye kollegaer, med forskellige profiler, der skal være med til fortsat at sikre og udvikle kontrolmiljøet i Forsvaret.
Om os
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse er én af seks styrelser i Forsvaret og har til huse på Hjørring Kaserne. I Regnskabsstyrelsen er vi i alt ca. 225 medarbejdere, hvoraf ca. 45 af disse er ansat i Regnskabsafdelingen. Kerneområderne i Regnskabsafdelingen omfatter udarbejdelse af regnskaber, løbende rapportering, finansiel controlling, generel koncernunderstøttelse herunder kontrolmiljø, forvaltningsmæssige opgaver, samt formidling heraf. Medarbejdersammensætningen er varieret, både hvad angår uddannelse, køn, alder, erfaring osv.

Vi lægger stor vægt på vores medarbejderes trivsel og udvikling, og kan tilbyde dig en høj grad af fleksibilitet. Vi tilbyder betalt frokostpause, kantineordning, frugtordning, fleksibel arbejdstid og mulighed for sociale aktiviteter gennem bl.a. idræts- og personaleforening.
Om stillingen
Fælles for de ledige stillinger er, at du skal hjælpe Regnskabsstyrelsen og andre styrelser i arbejdet med kontrolmiljø, controlling og regnskabsaflæggelse.
Indholdet i jobbet kan ændres og udvikles over tid både ud fra dine kompetencer men også i takt med tilgang af nye opgaver.

Vi søger et antal nye kolleager på specialkonsulentniveau, der alle vil få en central rolle i forhold til procesoptegning, kortlægning af kontrolmiljø og opfølgning heraf. Vi forventer derfor indgående kendskab til og erfaring med regnskabs- og/eller kontrolmiljø-opgaver.

Dine opgaver bliver at analysere og identificere, hvordan vi kan styrke kontrolmiljøet i Regnskabsstyrelsen og i koncernen generelt. Derudover skal du medvirke til at udvikle, forbedre og effektivisere kontrolmiljøet på tværs af styrelsen og i koncernen med henblik på at styrke koncernens end to end processer.

Dine arbejdsopgaver omfatter b.la.:
- Gennemgang af forretningsgange og interne kontroller.
- Vurdering af kontrolmiljø herunder test af kontroller.
- Optegning af processer og formulering af procesbeskrivelser.
- Assistance i forbindelse med effektivisering af koncernens forretningsgange og interne kontroller, herunder forbedring eller udvikling af nye kontroller.
- Sammensætning af rapporter og ad hoc analyser til ledelsen.
- Ad hoc regnskabsprojekter.
Om dig
Vi forventer, at du har en videregående uddannelse (f.eks. HD-R, Cand.merc.aud. eller Cand.merc. Økonomistyring og Informatik) samt minimum 5 års relevant erhvervserfaring, eksempelvis som revisor.

Endvidere, at du trives i et travlt miljø med korte deadlines. Det er væsentligt for jobbets udførelse, at du er initiativrig, selvkørende og har gode samarbejdsevner.

Du er analytisk stærk, forretningsorienteret og i besiddelse af tværorganisatorisk tankegang. Derudover er du i besiddelse af stærke kommunikative evner.
Du har lyst til at styrke kontrolmiljøet i en statslig styrelse hvor balancen mellem effektive processer og sikre regnskabs- og bogholderiopgaver er i centrum.

Du har erfaring med at forstå og kortlægge komplekse arbejdsgange og skabe samarbejde i en større organisation, ligesom du formår du at arbejde selvstændigt.
Vi vægter erfaring fra en lignende stilling samt dokumenterede resultater.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Har du fået lyst til at høre mere om jobbet og stillingerne, er du velkommen til at kontakte sektionschef Lars Toft på telefon 72 81 07 70.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Ansøgningsfristen er den 29. februar 2020, men vi forventer at afholde samtaler op til og løbende. Stillingerne er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingerne via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis, uddannelsesbeviser, mv. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS REGNSKABSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager og sikrer den samlede regnskabsvirksomhed i koncernen. Opgaverne spænder vidt – fra betaling af regninger, bogføring og lønadministration, til udvikling af regnskabsmodeller og regnskabssystemer. Det er samtidig vores opgave at bidrage og understøtte den løbende forretningsmæssige udvikling i koncernen. Som sparringspartner lægger vi vægt på at skabe værdi og sikkerhed i alt, hvad vi gør.

Vi er beliggende i Hjørring og beskæftiger ca. 225 medarbejdere, primært med civil baggrund. Vi arbejder ud fra en kundevendt vinkel, hvor vi stræber efter at gøre det nemt og sikkert at være kunde hos os, og samtidig evner at dække kundens behov.

Som arbejdsplads har vi fokus på helhedsforståelse, medarbejderinvolvering og samarbejde på tværs i organisationen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

29.02.2020

Indrykningsdato

29.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent