Praktikant til forsvarsafdelingen på Danmarks ambassade i Washington


Praktikant til forsvarsafdelingen på Danmarks ambassade i Washington

Danmarks ambassade i Washington søger en studerende til en praktikantstilling i forsvarsafdelingen.
Om os
Forsvarsafdelingen på den danske ambassade i Washington består af forsvarsattachéen, en assisterende forsvarsattaché, en forsvarsindustriattaché samt to civile medarbejdere. Afdelingen skal opretholde og fremme det meget omfattende og tætte militære samarbejde med USA og Canada.

Forsvarsafdelingen varetager også en lang række opgaver i relation til blandt andet forsvarsmateriel, industrifremme, Foreign Military Sales, logistik, uddannelse og træning, øvelsesdeltagelse, besøg, møder, import- og eksporttilladelser, sårede veteraner, officielle arrangementer, netværksdannelse, events mv. Forsvarsafdelingen følger og analyserer bl.a. udviklingen ved de amerikanske værn, hvor der for tiden er fokus på værnenes re-orientering mod stormagtskonkurrence og udviklingen af nye våbensystemer og operative koncepter. Afdelingen har desuden en betydelig aktivitet rettet mod danske virksomheder og organisationer, der ønsker at etablere sig eller få styrket deres position på det amerikanske forsvarsindustrielle marked.

Som praktikant skal du bidrage til løbende at overvåge udviklingen på disse områder og bidrage til udarbejdelsen af indberetninger mv. til danske myndigheder og øvrige interessenter.
Om stillingen
Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til din uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis dit studiested tillader det, herunder tid til opgaveskrivning.

Under dit praktikophold kan du bl.a. blive involveret i følgende opgaver:

- Undersøgelse af markedsforhold, muligheder og barrierer for dansk forsvarsindustri.
- Bidrage til monitering af teknologisk og strukturel udvikling i det amerikanske forsvar.
- Bidrage til hjemsendelser og rapporteringer til hjemlige myndigheder.
- Bidrage til kortlægning og gennemførelse af industrielle fremstød.
- Støtte til planlægning og gennemførelse af forsvarsrelaterede besøg af danske delegationer.
- Praktiske opgaver i f.m. arrangementer på ambassaden, herunder udsendelse af invitationer, rundvisninger, klargøring af lokaler mv.

Som praktikant på den danske ambassade, vil du få:

- Et bredt spektrum af lærerige og selvstændige opgaver.
- Et førstehåndsindtryk af forsvars- og forsvarsindustrisamarbejdet mellem USA og Danmark.
- Kendskab til det amerikanske forsvar, herunder forhold vedr. budget og struktur.
- Mulighed for at deltage i briefinger og konferencer m.v. på og uden for ambassaden.
- Mulighed for at deltage i konferencer samt debatter ved alle de større tænketanke, der er placeret i Washington.

Om dig
Du har en bachelorgrad fra en videregående uddannelse, eksempelvis juridisk eller samfundsvidenskabelig. Du har gode engelskkundskaber, er god til at formulere dig skriftligt, og du trives i et miljø, hvor udadvendthed og en opsøgende tilgang er afgørende. Du er initiativrig og kan af egen drift identificere opgaver og motiveres af selvstændigt arbejde under faglig vejledning og instruktion. Du har flair for nyhedsovervågning, herunder udvælgelse og systematisering af materiale, som er en del af de daglige arbejdsopgaver.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra Forsvaret eller kendskab til industrisamarbejde. Det bemærkes, at du vil komme til at arbejde med administrative opgaver under dit ophold, men ikke i et omfang, der vil gå ud over dit akademiske udbytte.

Du skal være tilmeldt et studium på en højere dansk læreanstalt, alternativt tilmeldt et studium på en højere udenlandsk læreanstalt. Det er en forudsætning, at du forbliver tilmeldt det pågældende studium under hele praktikopholdet. Er du allerede i besiddelse af en akademisk uddannelse på masterniveau, skal du være indskrevet på en kandidatuddannelse i Danmark for at kunne komme i betragtning.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om ulønnet praktik, men dokumenterede udgifter ifm. praktikopholdet refunderes med op til DKK 4.000 pr. måned.

Ansøgningen skal være ambassaden i hænde senest d. 1. marts 2020. Kortfattet ansøgning vedlagt CV, relevante eksamenspapirer og evt. anbefalinger mærkes ”Praktikantansøgning – Forsvarsafdelingen” og sendes pr. mail til wasambinternship@um.dk. Ansøgningen med tilhørende dokumentation bedes fremsendt i ét PDF dokument.

Yderligere oplysninger kan fås hos Villiam Krüger-Klausen på tlf. +1 (202) 944 0404 eller vilkru@um.dk.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(US) WASHINGTON

Lokation

Udlandet

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Indrykningsdato

23.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent