Kampinformationsassistent Luft (KIAL) til fregatten PETER WILLEMOES


Kampinformationsassistent Luft (KIAL) til fregatten PETER WILLEMOES

Har du interesse for kampinformation, taktik og luftkrig? Vil du have en nøglerolle i et af Søværnets mest højteknologiske operationsrum? Vil du være med til at lede og uddanne en stærk og motiveret luftforsvarssektion? Så søger fregatten PETER WILLEMOES nu en ny KIAL.
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. PETER WILLEMOES er en af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, men har siden sin søsætning været en ”first mover”.

I 2015 gennemførte vi som første danske enhed træning ved Flag Officer Sea Training (FOST) i England. I 2017 var vi indsat i en amerikansk Carrier Strike Group som eskorteenhed for hangarskibet USS GEORGE H. W. BUSH. I 2019 blev vi den første fregat, der var indsat i Arktis. I 2020 får PETER WILLEMOES opgraderet sine systemer til håndtering af luftforsvarsmissilet SM2, således at vi bliver den første danske enhed, der skal testaffyre SM2, og derefter er i stand til at varetage områdeluftforsvar. I 2021 er vi atter planlagt til træning ved FOST.

Løsningen af så store opgaver har skabt en stærk kultur om bord, og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd – en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatvåbnet og Søværnet kan.
Om stillingen
Som KIAL vil du blive mellemleder i skibets operationsrum som en del af luftforsvarssektionen, der foruden dig består af en kampinformationsbefalingsmand (KIBA) og seks menige kampinformationsgaster.

Under sejlads indgår du i tørn med de øvrige KISG som vagtholdsleder – både i første og anden beredskabsgrad – hvor du på vegne af den taktiske officer (TAO) leder kampinformationsgasterne i deres arbejde. Det er dit ansvar at sikre, at skibets sensorer bliver anvendt korrekt til at plotte op, og at operationsrummet altid har et optimalt grundlag at træffe taktiske beslutninger på – i og udenfor kamp.

I basehavn består dit arbejde i at lede og drive det daglige arbejde i luftforsvarssektionen i samarbejde med KIBA. Du vil blive ansvarlig for at uddanne og vedligeholde gasternes evner indenfor blandt andet fjernkending, platformskorrelering, antiluft-taktik og anden grundlæggende faglighed indenfor kampinformation. Du vil desuden skulle indgå i tørnen som vagtholdsassistent i havn (VA).

Stillingen indeholder et stort udviklingspotentiale, og du vil igennem dit arbejde løbende tilegne dig kompetencer og erfaring, der giver dig mulighed for at søge stillingen som KIBA og blive oversergent. Derfra er det muligt at udvikle sin profil hen imod en stilling som LEKI på en af de fem store kampenheder eller som sagsbehandler i land.

Vi vil på PETER WILLEMOES have en sergentgruppe, der ønsker at bibeholde deres engagement ombord i længere tid og leder derfor også efter en KIAL, der har ambitioner om at blive hos os og blive fagligt udviklet løbende.

Til gengæld kan vi tilbyde dig et alsidigt job med gode muligheder for at udvikle både din taktiske og ledelsesmæssige profil igennem uddannelse og praktisk erfaring. Vi har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed, og vi har brug for dygtige taktiske sergenter til at realisere vores mål.
Om dig
Du er uddannet kampinformationsgast, har taget GSU eller er i gang med det. Tidligere erfaring som KISG fra DIV 21 eller DIV 22 er ønskeligt, men ikke et krav. Ligeledes er det en fordel med tidligere erfaring fra øvelser og operationer i ind- og udland.

Som sergent i operationsdivisionen skal du skal først og fremmest besidde gode lederevner, være praktisk anlagt og have faglig overhøjde indenfor kampinformation. Du skal besidde gode samarbejdsevner og skal være i stand til at kommunikere klart og forståeligt.

Det forventes, at du i samarbejde med de øvrige sergenter har en struktureret og aktiv tilgang til at tilrettelægge og drive det daglige arbejde i sektionen, og at du kan uddelegere arbejdsopgaver ordentligt og følge op på dem. Det forventes også, at du kan tilrettelægge og gennemføre meningsfuldt undervisning for dit underlagte personel, og at du løbende i samarbejde med KIBA udvikler dine folk fagligt.

I sidste ende beror fregattens overlevelsesevne sig i mange kampsituationer på rettidige og korrekte informationer og reaktioner fra luftforsvarssøjlen. Som KIAL er du en vital del af den kæde. Du skal derfor være i stand til at bevare overblikket i stressede situationer og kunne tage hurtige beslutninger.

På PETER WILLEMOES lægger vi vægt på både fysisk og psykisk velvære, og arbejder aktivt i retning mod forsvarets krav til militær fysisk træning. Vi forventer, at du vil være en aktiv del af denne proces.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har følgende kurser:

- EDO operatørkursus
- HCO DELTA eller CHARLIE
- Kurser i SMART-L, APAR, TERMA SCANTER og FLIR
- DLS operatørkursus
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til fregattens taktiske officer luft, PL Simon Hejsel, telefon 30 16 94 20 eller e-mail 2E-WILM-TAOL@mil.dk. Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21 eller CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 1. marts 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.

Stillingen er til besættelse 1. april 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Indrykningsdato

21.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent