Rollemodel og holdofficer til Søværnets Sergentskole


Rollemodel og holdofficer til Søværnets Sergentskole

Søværnets Sergentskole søger en kaptajnløjtnant, med aktuel operativ erfaring, som kommende officerer og sergenter kan spejle sig i.

Søværnets Sergentskole stræber konstant efter at forbedre og videreudvikle de uddannelser som varetages, for at tilsikre sammenhæng i forhold til den operative opgave og virkelighed.

Har du mod på at gå foran i udviklingen af såvel uddannelserne som de studerende, bringe den operative virkelighed i spil over for uddannelse og ikke mindst være rollemodel for kommende ledere? Så er det dig vi søger til stillingen som holdofficer på Søværnets Sergentskole.
Om os
I forbindelse med implementeringen af det nye forsvarsforlig, blev det besluttet at Forsvarets sergentuddannelser skulle samles organisatorisk under Forsvarsakademiet (FAK), og i den forbindelse genopstod Søværnets Sergentskole som en selvstændig myndighed.
Organisatorisk er Søværnets Sergentskole tilknyttet Søværnets Officersskole som er underlagt niveau II myndigheden Forsvarsakademiet.

Søværnets Sergentskole sagsbehandler, udvikler og gennemfører Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU), og Officers Basisuddannelse (OBU). Derudover erstattes Videreuddannelse Trin I og II af den Militære Akademiuddannelse, som vil være en del af skolens opgaveportefølje.

Søværnets Sergentskole yder uddannelsesstøtte og rådgivning til interessenter i og uden for Søværnet. Skolen er repræsenteret i diverse netværks- og arbejdsgrupper på tværs af Forsvaret.

Søværnets Sergentskole består pt. af en Chef, en Holdofficer, tre seniorsergenter, to oversergenter, en sergent og en overassistent. Der er fra årsskiftet tilført normer til yderligere en seniorsergent og en premierløjtnant mhp. udarbejdelse og gennemførsel af Den Militære Akademiuddannelse.

Vi er beliggende i meget naturskønne omgivelser i Bangsbo i Frederikshavn, på samme etablissement som Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed.
Vi er et team med dyb faglighed inden for både ledelse, pædagogik og didaktik, og vi er drevet af stor nysgerrighed. Vi har fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og faglig sparring.

Vi kan tilbyde en spændende hverdag med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone og respekt for hinanden.
Om stillingen
Stillingen er placeret under chefen for Søværnets Sergentskole og du vil indgå i ledelsesteamet ved Søværnets Sergentskole.

Du vil blive holdofficer for den grundlæggende sergentuddannelse, officers basisuddannelsen og den kommende militære akademiuddannelse. Du vil indgå i udviklingsarbejde sammen med chefen og øvrige medarbejdere, for at tilsikre at alle uddannelser fortsat opdateres og forbedres ift. ønsker fra henholdsvis Forsvarsakademiet og Søværnskommandoen.

Som holdofficer er du tovholder på alle uddannelser, med støtte fra de respektive faglærere. Du er rollemodel for sergentelever, sergenter, oversergenter, seniorsergenter og kadetaspiranter som går og arbejder på skolen, og du vil i vid udstrækning skulle arbejde med traditionspleje, Søværnets historie og ikke mindst mennesker. Motivering, samtaler og udvikling af elever er således en stor del af dit daglige arbejde.

Stillingens arbejdsområder vil udfordre og udvikle dig, både i perioder med spidsbelastninger og i perioder, hvor skolen nytænker og fornyer uddannelserne for at imødekomme de omskiftelige operative behov. Skolen er et team, hvor der er plads til og brug for forskellighed, hvor alle bidrager ind i den samlede opgaveportefølje.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant eller en meget erfaren premierløjtnant med potentiale til udnævnelse til kaptajnløjtnant. Du har operativ erfaring og et bredt kendskab til Søværnet. Du er udviklingsorienteret og brænder for at uddanne og udvikle kommende ledere. Du er selvstændig, initiativrig og en dygtig formidler.

På baggrund af din erfaring kan du medvirke til at bringe den operative virkelighed fra Søværnets enheder og det teoretiske fundament med ind i udviklingen af sergentgruppen samt de kommende officerer.

Undervisningserfaring er ikke krævet, men du brænder for at udvikle, præge og motivere andre til at yde deres ypperste, og er selv villig til at udvikle dine kompetencer, herunder inden for undervisning. Du skal have gode kommunikative færdigheder, både hvad angår skrift og tale, idet du skal være i stand til at præge kommende ledere og hjælpe dem på rette vej.

Du skal være en rollemodel for kommende ledere og mellemledere, så du er kompromisløs i din egen fremtræden og opgaveløsning, hvor initiativ og vedholdenhed kendetegner din person.

Såfremt du er i gang med MMS eller gerne vil læse så vil der ligeledes være mulighed for dette.

Kan du genkende dig selv i beskrivelsen og og har lyst til at arbejde med mennesker, og udfordre dig selv på din ledelse, så send os en ansøgning!
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte OK Brian Hvilshøj på mail FAK-SSS-CH@MIL.DK eller på telefon +45 72 81 78 60.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 28. januar 2020

Ansættelsesdato 1. marts 2020.

Samtaler til stillingen vil løbende blive afholdt.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere indgår Søværnets Sergentskole i et samarbejde med Frederikshavn Kommune. Samarbejdet omfatter blandt andet information om arbejdsmarkedet i kommunen, bistand med at finde jobs til ægtefæller samt rådgivning om daginstitutioner, boligmarkedet, fritidsmuligheder etc.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.01.2020

Indrykningsdato

14.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent