Forsynings- og uddannelsesbefalingsmand ved Uddannelsescenter Sjælland, Hjemmeværnsskolen (genopslag)


Forsynings- og uddannelsesbefalingsmand ved Uddannelsescenter Sjælland, Hjemmeværnsskolen

Hvis du brænder for uddannelse af frivillige i Hjemmeværnet, og kan virke som forsynings- og uddannelsesbefalingsmand, og har en høj grad af selvstændighed omkring løsning af opgaver, så er du måske den medarbejder, vi står og mangler i Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Sjælland(UDCSJ) i Vordingborg med tiltrædelse pr. 01 Marts 2020 eller snarest derefter.
Om os
Uddannelsescentret med 8 ansatte, er en del af Uddannelsesafdelingen ved Hjemmeværnsskolen. Udannelsescentret består af:
Chef, næstkommanderende, to uddannelsesofficerer, to uddannelsesbefalingsmænd, en forsynings-/uddannelsesbefalingsmand og en stabs-/forsyningshjælper. Omgangstonen er uformel og afslappet. Kulturen bygger på tillid, fleksibilitet og samarbejde, hvor teamwork, kollegial støtte og sparring er en naturlig del af hverdagen.

Uddannelsescentret gennemfører en bred vifte af uddannelser for hjemmeværnets frivillige, på grundlæggende enkeltmands- (Hjemmeværnets basisuddannelse), funktions-, fører- og specialistniveau. Uddannelsescentrets kurser gennemføres over hele landet, men med tyngde i Vordingborg, Jægerspris og Nymindegab.
Om stillingen
Stillingen er en værnsfælles mellemlederstilling (M221), og din opgave består primært af at tilrettelægge og gennemføre logsitikken i forbindelse med uddannelse af frivillige hjemmeværns-soldater på forskellige uddannelser og på forskellige niveauer. Du skal forvente følgende opgaver:

• Virke som forsyningsbefalingsmand ved UDC herunder:
• Ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af logistiske opgaver ved UDCSJ.
• Rekvirere, transportere, modtage, oplægge, udlevere, varte, aflevere og tilbagelevere UDDMAT, våben, ammunition og øvrige forsyningsgenstande mv. til UDCSJ kursusvirke, og herunder gennemføre forbrugskontrol.
• Initiere tabs/ skadessager og forelægger disse til afgørelse ved CH UDC.
• Gennemføre på ordre total/ partiel mønstring af UDC materielpakning.
• Ansvarlig for forvaltning, vartning, syn og servicering af UDC køretøjer
• Gennemføre samvirke med DEP og øvrige samarbejdspartnere.
• Deltage i uddannelsesplanlægning og –tilrettelæggelse gennem rekvirering af faciliteter, materiel, støtte fra eksterne ENH/MYN mv.
• Virke som kursusleder og lærer ved at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere kurser og læringsforløb indenfor tildelte følgende sagsområder.
o Lovpligtig uddannelse
o Politifunktionsuddannelse
o Befalingsmandsuddannelser
o Uddannelse af Forsvarets reservestruktur
o Lærer i udlandet, primært Baltikum
• Udvikle og ajourføre kursusmaterialer indenfor tildelte kurser og ansvarsområder.
• Deltage i rekruttering, støtte og udvikling af frivillige IN/HJ i forbindelse med gennemførelse af kurser og læringsforløb.
• Medvirke i udvikling af frivilligt personel (talentudvikling).
• Ansvarlig for udvikling af frivilligt personel, der virker som FSBM/ FSHJ på UDC kurser.
• Er foresat for UDCSJ forsyningshjælper (M113)

Tjenestetid er normalt 0800-1530/1500, men tilrettelæggelsen af tjenestetiden er meget fleksibel. Du skal dog påregne perioder med en del aften- og weekend¬arbejde, ligesom en del arbejde i traditionelle ferieperioder vil forekomme. I kursusfrie perioder vil der være gode muligheder for afvikling af optjente friheder.
Om dig
Du er oversergent med en bred erfaring som mellemleder i Forsvaret, med vægten liggende på logistiske og uddannelsesmæssige erfaringer og færdigheder. Du er god til at kommunikere, og typen som ser muligheder i stedet for begrænsninger. Det er vigtigt, at du er i besiddelse af en stor faglighed i din opgaveløsning, og at du kan arbejde både selvstændigt, og som en del af et team. Du udstråler entusiasme og har en fleksibel tilgang til hverdagens udfordringer og du kan lide orden og præcision. Som soldat og underviser fremstår du som rollemodel, og du brænder for at arbejde med uddannelse, og finder det naturligt at følge udviklingen inden for didaktik og pædagogik.

Desuden har du gode samarbejdsevner, da det er vigtigt, at du kan indgå i samspil med UDCSJ øvrige kursusansvarlige, kursusledere, frivillige faglærere og instruktører. Du er god til at planlægge og kan håndtere ”frihed under ansvar”, da du selvstændigt står for den logistiske tilrette¬læggelse og gennemførelse på vore kurser. Du har nemt ved at samarbejde på tværs af en frivillig organisation og med mennesker med forskellige baggrunde. Det er ønskeligt, at du har kendskab til Hjemmeværnet.

Det forventes, at du har et indgående brugerkendskab til DeMars inden for logistikområdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for UDSJ MJ Kenneth Goos (+45 41 72 97 54 ).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte FPS, HR-konsulent Dennis Hede på mail FPS-RA-3KOR2@mil.dk.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en evt. samtale.

Ansøgningsfristen er den 28 JAN 2020,og samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter. Ansættelse snarest muligt, dog senest 01 April 2020.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

28.01.2020

Indrykningsdato

14.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent