Næstkommanderende Deling til Marineeskadronen (genopslag)


Næstkommanderende til 1. deling i Marineeskdronen (genopslag)

Vi søger oversergenten der er handlekraft og feltvant!
Om os
3. Marineeskadron har et langt slægtsbånd der kan spores helt tilbage til oprettelsen af Marineregimentet i 1672 under Christian V. Gennem tiden blev Marineregimentet rykket og blev i 1950’erne underlagt Bornholms Værn og blev til Marinekompagnierne ved Bornholms Værn.

Disse blev nedlagt ved opløsningen af Bornholms Værn i år 2000. Marineeskadronen ved III Opklaringsbataljon genopstod i 2014 og har siden været bataljonens uddannelsesenhed.

Marineeskadronens opgave består i at gennemføre, uddanne og hverve fra Hærens Basis Uddannelse (HBU) samt gennemfører Hærens Reaktions Styrke uddannelse (HRU) ved Opklaringsbataljonen. Eskadronen gennemfører en 8 måneder lang uddannelse inden for opklaringshåndværket og uddanner Hærens eneste opklaringssoldater.

3. Marineeskadron er en arbejdsplads hvor evnen til initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på en høj faglighed er i højsædet – her er krigerhåndværket i centrum. Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til eskadronens samlede opgaveløsning.
Om stillingen
Næstkommanderende (NK) i delingen er, overfor delingsføreren, ansvarlig for; ledelse, styring, udførelse og kontrol af de opgaver, der pålægges delingen vedr. uddannelse af de værnepligtige og udvikling af sergenter, samt forvaltning af materiel og køretøjer.

Som NK vil du også få faglærerroller og det forventes, at du i rollen er proaktiv og skaber rammerne og forudsætningerne for, at instruktørerne kan lykkes.

Du skal være tovholder og sikre disciplinen i delingen, samt være frontfiguren for god militær holdning. Det forventes endvidere, at du igennem en stor synlighed er det gode militære forbillede for alle.

Arbejdsdagen er struktureret og uddannelsespensummet er givet på forhånd, men du vil få så brede rammer som muligt i forhold til hvordan opgaverne i dagligdagen afvikles, i samarbejde med resten af delingerne.

Du skal endvidere forvente 10-14 øvelsesdøgn pr. halvår og at der er lange afspadseringsperioder efter hvert hold.

Vi har en klar forventning om, du på forhånd har afklaret med din familie og venner, at du kan blive udsendt og at din nærmeste fremtid i høj grad kommer til at ligge på Bornholm. Det er for sent at beslutte sig, når du først er startet på Bornholm og heller ikke fair over for dine kommende kollegaer. Hav styr på dit bagland før du ansøger – for din egen og vores skyld.
Om dig
Du er oversergent, med en stor energi og lyst til, at hverve, skabe og forme de nye ledere i hæren. Alternativt sergent med stor erfaring med mod på udfordring og videreudvikling mod oversergent.

Du arbejder struktureret og er helheds-/fremtidsorienteret således, at du i samarbejde med delingsføreren og sergenterne skaber et godt arbejds- og udviklingsklima
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Almegaards Kaserne, Rønne.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Næstkommanderende for 3. Marineeskadron, premierløjtnant Mikkel Fabricius Østerby på telefon 72 82 39 76 eller administrationsbefalingsmand, chefsergent Poul Henning Sørensen på telefon 72 82 38 03.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 29. januar 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2020 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Bornholm

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

29.01.2020

Indrykningsdato

14.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent