Våbenspecialist søges til Kampflyværkstedet i Aalborg - Genopslag


Våbenspecialist søges til Kampflyværkstedet i Aalborg - Genopslag

Er du våbenspecialist? Vil du være med til at gøre en forskel, og har du lyst til at blive en del af et professionelt og engageret team? Så skal du læse videre her, for vi søger nemlig en våbenspecialist til Forsvarets F-16 kampfly ved Kampflyværkstedet, Vedligeholdelsessområde Aalborg.
Om os
Vi er et Vedligeholdelsesområde ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Aalborg, der i alt omfatter ca. 330 medarbejdere fordelt på 6 specialværksteder. Vores primære opgave er at vedligeholde og modificere Forsvarets F-16 kampfly, EH-101 og Seahawk helikoptere, samt tilhørende mekaniske og elektroniske systemer.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Den ledige stilling er placeret i Kampflyværkstedet, som hører under Driftssektionen ved Vedligeholdelsessområde Aalborg. Værkstedet består p.t. af 76 medarbejdere, heraf 6 lærlinge.

Som våbenspecialist varetager du primært F-16 våbentekniske opgaver på canopy, ejection seat, CAD/PAD samt Gun. Men også mekanikerfaglige opgaver i forbindelse med inspektion og reparation af stel, vinger og komponenter samt udførelse af alle relevante eftersyn og udskiftninger på fly.

I forbindelse med din ansættelse ved Vedligeholdelsesområde Aalborg vil du modtage relevant flyteknisk uddannelse.

Rejseaktivitet i forbindelse med kurser kan forekomme.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du har en militær uddannelse som F-16 våbenspecialist og har gode sproglige egenskaber inden for dansk og engelsk, i skrift og tale, på et relevant fagligt niveau.

Selvom dine primære opgaver er på værkstedet, forventer vi at du har et grundlæggende PC-kendskab.

Følgende personlige kompetencer vurderes afgørende for succes i stillingen:
• Kvalitetsorientering og professionalisme.
• Fleksibilitet og samarbejde.

Du får en travl hverdag med mulighed for sparring og udvikling i et nært samarbejde med dine erfarne kolleger. Du får den nødvendige introduktion til opgaverne samt relevante kurser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Foruden grundlønnen ydes der for uddannede flymekanikere et midlertidigt funktionstillæg på 2.403,78 kr. pr. måned efter 3 måneders ansættelse. Har du anden relevant uddannelse ydes et midlertidigt funktionstillæg på 1.921,95 kr. pr. måned efter 18 måneders ansættelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder Frank J. Kjærup på telefon 2555 2897.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 5. januar 2020. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb, med henblik på ansættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

09.02.2020

Indrykningsdato

13.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent