Chef for Driftsafdelingen


Chef for Driftsafdelingen ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Har du flair for drift og styring? Kan du overskue, opbygge og udvikle en kompleks afdeling i en nyoprettet niveau II myndighed?

Så er det dig, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste søger som chef for Driftsafdelingen i Planlægnings- og Koordinationsdivisionen.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en ny niveau II myndighed i Forsvaret, som opbygges af Forsvarets Hovedværksteder, 3. Vedligeholdelsesbataljon fra Hærens Trænregiment, Reparations- og vedligeholdelsesafdelingerne fra Søværnets OPLOG’er, det tekniske personel fra Flyvevåbnets Helikopter Wing og dele af det jordbaserede tekniske personel fra Air Transport Wing i alt ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Planlægnings- og Koordinationsdivision og en Vedligeholdelsesdivision med tre vedligeholdelsesafdelinger (specialiseret i forhold til de tre værn). Hver vedligeholdelsesafdeling består af to vedligeholdelsesområder, seks i alt, med tilhørende værksteder fordelt geografisk over hele landet. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen samt ledelsen af Vedligeholdelsesdivisionen er placeret i Brabrand.

Ud over at reparere og vedligeholde forsvarets materiel støtter vi forsvarets styrkeproduktion, indsættelser og beredskaber med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til og indgår i Forsvarets operative enheder.
Om stillingen
Der er tale om en nyoprettet stilling på M401 niveau geografisk placeret i Brabrand.

Du får mulighed for at være med til at opbygge Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste fra starten, og du får det direkte ansvar for, at udvikle det overordnede styringsgrundlag i form af myndighedens handlingsprogram med underliggende detailprogrammer. Det kræver, at du kan indgå i dialog og samarbejde med sideordnede kommandoer, myndigheder, stabe og styrelser, så Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes opgaveløsning er afstemt med disses behov og vilkår.

Du bliver ansvarlig for følgende:
- Afdelingens opgaver løses i overensstemmelse med gældende direktiver.
- Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Administrative fællesskab (VAF).
- Militær sikkerhed og informationssikkerhed.
- Kvalitets- og arbejdsmiljøledelse ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
- Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes handlingsprogram.
- Overordnet koordination og styring af Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes uddannelsesvirksomhed.
- Lærlingeuddannelser i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
- Kompetenceudvikling ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
- Bidrag til den samlede ressourcestyring i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Du indgår som ledelsesrepræsentant i samarbejdsudvalget ved Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Planlægnings- og Koordinationsdivision.
Om dig
Du er militært ansat på M331/M401 niveau. Du har et stærkt CV og erfaring fra stabstjeneste på niveau II eller højere.

Som chef for Driftsafdelingen er du en central figur og nøgleperson, der skal kunne rumme et meget bredt ansvarsområde og kunne opretholde stærke relationer til mange eksterne interessenter.

Du kan tale frit i såvel mindre grupper som større forsamlinger. Du kan stå på mål for centrale beslutninger. Du kan følge op på resultater. Du har fokus på dine medarbejderes kompetenceudvikling og trivsel.

Du er åben, initiativrig og fremadsynet, men du har altid øje for den daglige drift og en rationel ressourceanvendelse.

Endelig er en af dine vigtigste kvalifikationer dit helhedssyn, hvor du formår at tænke hele ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle personlige tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal da stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Du skal kunne opfylde Forsvarets krav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske test i henhold til Forsvarets krav.

Stillingen er med tiltrædelse pr. 1. marts 2020.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte chef for Planlægnings- og Koordinationsafdelingen oberst Mikkel Enemark Olsen på FVT-P-CH@mil.dk eller telefon 2487 2802. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår mm. kan fås ved henvendelse til HR-konsulent Mette Wassmann på telefon 3266 5111.

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ’send ansøgning’ nederst. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du medbringe dem til en evt. samtale.

Ansøgningsfristen er d. 26. januar 2020. Samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

13.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent