Overassistent med interesse for teknisk dokumentation søges til Drifts- og Støttesektionen i Kapacitetsansvarlig Luftsystemer


Overassistent med interesse for teknisk dokumentation

Kunne du tænke dig at arbejde med teknisk dokumentation og yde service og praktisk støtte på området til chefer og medarbejdere i Kapacitetsansvarlig Luftsystemer (KALU).

Er du struktureret, serviceminded, kvalitetsbevidst og arbejder du målrettet med dine opgaver, så har du nu muligheden for at søge en stilling i Koordinationsafdelingen i KALU i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).
Om os
Vi har en stor berøringsflade med Forsvarets enheder og myndigheder, interessenter internt i FMI, leverandører og kunder m.fl.

KALU består af en koordinationsafdeling (KOA) og tre forretningsområder Helikoptere, Fly og Værnsfælles område. KOA er i samarbejde med forretningsområderne ansvarlig for en effektiv løbende kontakt til Forsvarskommandoen om drift og udvikling af eksisterende materiel og behov for nyt materiel.

Stillingen er placeret i Drifts- og Støttesektionen, som er en del af KOA, der i samarbejde med forretningsområderne støtter med løsning af logistiske og tekniske opgaver i materielanskaffelsen og materieldriften.

I sektionen er vi et stærkt og bredt sammensat hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.
Om stillingen
Vi søger en overassistent til administrativ støtte vedrørende Teknisk dokumentation til understøttelse af driften af forsvarets fly og helkoptere.

Du skal deltage i løsning af opgaver indenfor:
• Administration og opdatering af Materielinstruktioner (MATINS).
• Processer på MATINS, diagrammer og flow.
• Ajourføring af teknisk dokumentation generelt.
• Støtte til sagsbehandling af UR og PUBMIS.
• Assistance til udskiftning og opdatering af teknisk dokumentation
• Assistance til opdatering af hjemmesider på SharePoint Portal Server.
• Mindre administrative kontor- og skrive opgaver.


Du får en stor kontaktflade internt i huset og vi kan tilbyde dig et ansvarsfuldt job med en travl og varieret hverdag. Du vil opleve et spændende, uformelt og fagligt højt arbejdsmiljø og et godt kollegialt samarbejde.

Dit faste tjenestested bliver Ballerup.
Om dig
Vi ser gerne, at du har en kontoruddannelse, og at du har udtalte samarbejdsevner, er serviceminded, struktureret og helhedsorienteret. Som person er du handlekraftig, beslutningsdygtig og vedholdende og kan lide at holde mange bolde i luften.

Du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig både skriftligt og mundtligt.

Du har gode IT-kompetencer og tillærer dig hurtigt nye systemer. Erfaring med Share Point Sites og anvendelse af SAP/R3 er ønskelig.

Du er ikke bange for at tage fat på uforudsete opgaver, og evner selv at prioritere og opsøge opgaverne i din hverdag.

Du opfattes som en fleksibel og proaktiv medspiller med evnen og initiativet til at løse opgaver såvel selvstændigt som i samarbejde med andre.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 26.020,50 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Michael Peder Noe på telefon 7281 5081.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 7281 9169.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 23. februar 2020.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

23.02.2020

Indrykningsdato

13.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent